Χρηματοδότηση 18 ερευνητικών σχεδίων από το ΙΚΥ και το Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD)
4/6/2014 Υποτροφίες  
Χρηματοδότηση 18 ερευνητικών σχεδίων από το ΙΚΥ και το Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD)

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) ανακοινώνει ότι για το έτος 2015 θα χρηματοδοτήσει έως δεκαοκτώ (18) ερευνητικά σχέδια.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται έως και τις 12/9/2014

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μάθετε στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ (http://iky.gr) καθώς και στα παρακάτω emails:


Email: foreigners@iky.gr