2 υποτροφίες 2014 σε φοιτητές από το Ίδρυμα Αλλαμάνη
6/6/2014 Υποτροφίες  
2 υποτροφίες 2014 σε φοιτητές από το Ίδρυμα Αλλαμάνη

Γίνεται γνωστό ότι κατά την τελευταία του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφάσισε τη χορήγηση δύο (2) νέων υποτροφιών ποσού 2.000 Ευρώ εκάστη ετησίως σε «Αριστούχους» ή κατά περίπτωση σε «Λίαν Καλώς» απόφοιτους Τ.Ε.Ε / ΕΠΑ.Λ. Νομού Καρδίτσας που θα εισαχθούν σε Ανώτερη Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Το σχέδιο Προκήρυξης – Πρόσκλησης υποβλήθηκε στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων όσο και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας, Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών για έλεγχο. Στη συνέχεια η Προκήρυξη-Πρόσκληση θα δημοσιευθεί στον τοπικό και Αθηναϊκό τύπο τον Σεπτέμβριο 2014 σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος: www.idryma.allamanis.gr.

Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων θα υποβληθούν στο Ίδρυμα τον Σεπτέμβριο του 2014 και σε διάστημα 45 ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης και στον τοπικό τύπο. Το κείμενο της αίτησης μπορεί να αναζητηθεί στα σχολεία ΤΕΕ-ΕΠΑΛ, στο Γραφείο του Ιδρύματος Χαρίτου 5, 4ος όροφος καθώς και στην ανωτέρω ιστοσελίδα Οι υποτροφίες ως γνωστό χορηγούνται μέχρι το τέλος των σπουδών των υποτρόφων υπό τον όρο της κανονικής προαγωγής τους από έτος σε έτος με επιτυχή εξέταση τουλάχιστον του 50% των δηλωθέντων μαθημάτων του έτους παρακολούθησης (2 εξάμηνα).

ΑΠΌ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Πηγή: neolaia.gr