Θέση εργασίας στην εταιρεία Hellas Online
25/6/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας στην εταιρεία Hellas Online

Αρμοδιότητες :

Ο κάτοχος της θέσης, ανήκει στη Διεύθυνση Information Technology και συγκεκριμένα στο Τμήμα Mediation Support Systems. Οι αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ειδικών εσωτερικών (custom) εφαρμογών και συμμετέχει σε όλο τον κύκλο της ανάπτυξης εφαρμογών, με εξειδίκευση στη διασύνδεση συστημάτων (integration). Αναλαμβάνει επίσης, ενεργό ρόλο στο low level design (lld) για τα συστήματα ευθύνης της ομάδας και σε συνεργασία με τον προϊστάμενο του Τμήματος κατανέμουν/αναθέτουν αρμοδιότητες στα μέλη της.

Aπαραίτητα Προσόντα :

 • Πτυχίο ΑΕΙ στην πληροφορική ή σε συναφές αντικείμενο.
 • Τουλάχιστον 3ετής εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού.
 • Άριστη γνώση προγραμματισμού Java.
 • Πολύ καλή γνώση Service Oriented Architecture (SOA).
 • Άριστη γνώση Web Services and XML.
 • Γνώση Business Process Execution Language (BPEL).
 • Άριστη γνώση Αγγλικών.


Επιθυμητά Προσόντα :

 • Εμπειρία σε εφαρμογές τηλεπικοινωνιακών οργανισμών (Operation Support Systems / Business Support Systems).
 • Εμπειρία σε Web Sphere Process Server ή BEA.
 • Γνώση MySQL ή/και DB2


Παροχές:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών.
 • Επιπρόσθετο ομαδικό ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα.
 • Συνεχής εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες.
 • Προοπτικές εξέλιξης σε μια αγορά γεμάτη προκλήσεις.
 • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.


Για περισσότερες πληροφορίες και για αποστολή βιογραφικού επισκεφθείτε την ιστοσελίδα careerinprogress.gr .