244 θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ - Αττική
4/11/2013 Ευκαιρίες Εργασίας  
244 θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ - Αττική

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού διακοσίων σαράντα τεσσάρων (244) ατόμων ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ, μερικής απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. Αθήνας και Πειραιά, που εδρεύουν στο Νομό Αττικής.

Καταληκτική ημερομηνία: 15/11/2013
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 06/11/2013
Τηλέφωνο: 210 3353859

Ολόκληρη η ανακοίνωση στο επισυναπτόμενο αρχείο