Ανακοινώθηκαν οι 10.000 επιτυχόντες άνεργοι του προγραμμάτος τουρισμού
4/11/2013 Ευκαιρίες Εργασίας  
Ανακοινώθηκαν οι 10.000 επιτυχόντες άνεργοι του προγραμμάτος τουρισμού

Ανακοινώθηκαν οι 10.000 νέοι επιτυχόντες που προέρχονται από τη λίστα των επιλαχόντων του προγράμματος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και από την 1 Νοεμβρίου 2013, αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα sete-voucher.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για την πορεία της αίτησής τους καθώς και για τη Διαδικασία Ενεργοποίησης του Voucher, μέσα από τη πλατφόρμα.

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει μέχρι την 30η Ιανουαρίου 2014 (30/01/2014) να μεριμνήσουν και να ενεργοποιήσουν την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας.

Για απόφοιτους Πανεπιστημίων / ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών τα αποτελέσματα εδώ

Για απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τα αποτελέσματα εδώ