51 υποτροφίες στο εξωτερικό
6/11/2013 Υποτροφίες  
51 υποτροφίες στο εξωτερικό

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης δημοσιεύει 51 υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό και τις κατηγοριοποίησε στους εξής τομείς

  • Γεωπονικές – Περιβαντολογικές Επιστήμες (7 θέσεις)
  • Θετικές Επιστήμες (11 θέσεις)
  • Μηχανικοί (8 θέσεις)
  • Νομικά (1 θέση)
  • Οικονομικά – Διοίκηση (1 θέση)
  • Πληροφορική (5 θέσεις)
  • Υγεία – Φαρμακευτικά – Βιοεπιστήμες (18 θέσεις)
  • Υπόλοιπες Ειδικότητες (2 θέσεις)

Δείτε αναλυτικά τις θέσεις για κάθε τομέα στο link