Βιωματικό σεμινάριο "Team Building" - Πως κτίζεται η αποτελεσματική ομάδα
7/11/2013 Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προγράμματα  
Βιωματικό σεμινάριο "Team Building" - Πως κτίζεται η αποτελεσματική ομάδα

Περιγραφή

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα που είναι εξόχως πρακτικό και βιωματικό, πληροί και χρησιμοποιεί, όλες τις σύγχρονες τεχνικές, μεθόδους, μοντέλα και πασίγνωστα πρακτικά εργαλεία που αφορούν στην «πρακτική τριβή» των συμμετεχόντων πάνω στη δημιουργία και διατήρηση καλών και αποτελεσματικών σχέσεων με τους συναδέλφους και τους συνεργάτες τους. Εξετάζει τους σωστούς τρόπους επικοινωνίας, συναδελφικότητας, ανταγωνισμού και ομαδικής εργασίας κατά τη διαχείριση έργων, μέσα από την ανάλυση πρακτικών περιπτώσεων και παραδειγμάτων, ασκήσεων και παιχνιδιών ομαδικής εργασίας.

Παρουσιάζονται αναλυτικά:

  • Βασικές αρχές διαπροσωπικής επικοινωνίας
  • Τρόποι διαχείρισης του εαυτού μας
  • Ανάλυση της θεωρίας του ολικού μυαλού HDBI
  • Βαρίδια στην αντιμετώπιση των άλλων
  • Τα χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής ομάδας
  • Κίνητρα, Ικανότητες και Προσωπικότητα μελλών ομάδας
  • Χρησιμότητα και εφαρμογή του μοντέλου του belbin
  • Χρησιμότητα και εφαρμογή του μοντέλου των Myers – Briggs
  • Βιωματικές ασκήσεις, παιχνίδια και εργασίες ομαδικής συνεργασίας


Ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν άμεσα στην πράξη όλη τη νέα γνώση και τα σύγχρονα εκείνα εργαλεία, που θα τους οδηγήσουν τελικά στο να αποκτήσουν νέες προσωπικές δεξιότητες, βασικές τη δημιουργία δυνατών ομάδων.

Θα μάθουν ακόμη να αυτο-καθοδηγούνται και να παρακινούνται για να πετύχουν το κοινό όραμα της εταιρείας ή του οργανισμού που εργάζονται, μέσω της συλλογικής εργασίας αλλά και κατεύθυνσης των συναδέλφων τους.

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση TÜV ACADEMY. 


Έναρξη: 21/11/2013 

Λήξη: 22/11/2013 

Πόλη: Αθήνα

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210/5220920 εσωτ.130

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές στο semifind.gr