Θέσεις εργασίας στην European Dynamics
26/6/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέσεις εργασίας στην European Dynamics

Η EUROPEAN DYNAMICS ζητά να προσλάβει:

1. J2 EE Engineer για ανάπτυξη Web based εφαρμογών σε SOA αρχιτεκτονική για το γραφείο της στην Αθήνα.

Αρμοδιότητες

 • Ανάπτυξη SOA/WEB εφαρμογών
 • Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός J2EE υποδομών για κατανεμημένη επεξεργασία


Ελάχιστες Απαιτήσεις

 • 3-5 έτη εργασιακή εμπειρία σε ανάπτυξη Inter/Intranet εφαρμογών J2EE ( Java, EJB, JMS, JDBC, XML, Servlets, JTA κλπ)
 • Καλή γνώση Αγγλικών


Επιθυμητά, προαιρετικά προσόντα

 • Εργασιακή εμπειρία σε βάση Oracle 10G ή και νεώτερη έκδοση
 • Γνώση και εμπειρία σε Frameworks (π.χ. JSF)
 • Εμπειρίασε Maven, Ant scripts και Unix/Linux Shell programming


Προσφέρονται

 • Όλες οι προϋποθέσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση των καθηκόντων τους
 • Αμοιβή ανάλογη των προσόντων και εμπειρίας
 • Δυναμικό Περιβάλλον Εργασίας με άριστες δυνατότητες εξέλιξης
 • Συμμετοχή σε μεγάλα και πολύπλοκα έργα πληροφορικής
 • Συνεχής εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες


Παρακαλώ αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα αναφέροντας τον κωδικό: (J2EE/06/14), στην διεύθυνση: hr@eurodyn.com


2. Java Programmer για ανάπτυξη Web based εφαρμογών για το γραφείο της στην Αθήνα.

Αρμοδιότητες

 • Ανάπτυξη WEB εφαρμογών


Ελάχιστες Απαιτήσεις

 • 2 ή και περισσότερα έτη εργασιακής εμπειρίας σε ανάπτυξη εφαρμογών με Java
 • Καλή γνώση Αγγλικών


Επιθυμητά, προαιρετικά προσόντα

 • J2EE ( Java, EJB, JMS, JDBC, XML, Servlets, JTA κλπ)
 • Εργασιακή εμπειρία σε βάση Oracle 10G ή και νεώτερη έκδοση


Προσφέρονται

 • Όλες οι προϋποθέσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση των καθηκόντων τους
 • Αμοιβή ανάλογη των προσόντων και εμπειρίας
 • Δυναμικό Περιβάλλον Εργασίας με άριστες δυνατότητες εξέλιξης
 • Συμμετοχή σε μεγάλα και πολύπλοκα έργα πληροφορικής
 • Συνεχής εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες


Παρακαλώ αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα αναφέροντας τον κωδικό: (JP/06/14), στην διεύθυνση: hr@eurodyn.com

H EUROPEAN DYNAMICS (www.eurodyn.com) είναι μία Ελληνική εξαγωγική εταιρία πληροφορικής, η οποία παρέχει τις υπηρεσίες της ως επί το πλείστον σε μεγάλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, και σε κυβερνήσεις και δημόσιες υπηρεσίες σε όλον τον κόσμο. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας είναι της τάξεως των 30 εκατ. ΕΥΡΩ. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η εταιρία απασχολεί άνω των 500 επιστημόνων και αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου της ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων ευρωπαϊκών, διεθνών και κυβερνητικών οργανισμών σε όλη την Ευρώπη.

Πηγή: e-dimosio.gr