Υποτροφίες 2014 για έρευνα στην Ιαπωνία από το Ίδρυμα Canon
29/6/2014 Υποτροφίες  
Υποτροφίες 2014 για έρευνα στην Ιαπωνία από το Ίδρυμα Canon

Το Ίδρυμα Canon ανακοίνωσε τη χορήγηση υποτροφιών στην Ευρώπη σε εξέχοντες ερευνητές από την Ευρώπη και την Ιαπωνία για έρευνα ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος.

Τα συμπληρωμένα έντυπα υποβολής υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στη Γραμματεία το αργότερο μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2014.

Πληροφορίες και αιτήσεις στην ιστοσελίδα: www.canonfoundation.org.