Θέση εργασίας στην εταιρεία Forthnet
7/7/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας στην εταιρεία Forthnet

Η Forthnet ΑΕ, ο μεγαλύτερος πάροχος συνδυαστικών υπηρεσιών Ψυχαγωγίας και Επικοινωνίας στην Ελλάδα, ζητά να προσλάβει :

Voice Network Engineer για το τμήμα Network Operations Center (Κωδικός Θέσης : VNE14-07)

Ο κάτοχος της θέσης έχει την ευθύνη της εποπτείας και της καθημερινής λειτουργίας του δικτύου τηλεφωνίας. Επιλύει αναφορές προβλημάτων πελατών, ελέγχει και εκτελεί όπου χρειαστεί το provisioning αυτών. Υλοποιεί έργα, ενεργοποιεί υπηρεσίες και εντάσσει στην παραγωγή εξοπλισμό σύμφωνα με τις διαδικασίες των τμημάτων σχεδιασμού.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να έχει:

 • Επαγγελματική εμπειρία ως μηχανικός σε τηλεπικοινωνιακό πάροχο τουλάχιστον 3 έτη
 • Άριστη γνώση και επαγγελματική εμπειρία σε:
 • Λειτουργία και διαχείριση δικτύων τηλεφωνίας
 • Τεχνολογίες VοIP
 • Εργαλεία παρακολούθησης και διαχείρισης δικτύου
 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θετικής κατεύθυνσης. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Άριστη γνώση Η/Υ, MsOffice, IP Δικτύων
 • Πιστοποιήσεις σε τεχνολογίες τηλεφωνίας και δικτύων θα θεωρηθούν επιπρόσθετο προσόν
 • Δυνατότητα συνεχούς προσαρμογής και εκμάθησης νέων τεχνολογιών
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων
 • Ικανότητα σχεδιασμού και οργάνωσης, διαχείρισης χρόνου και όγκου εργασίας
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής Γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους)


Η εταιρία προσφέρει:

 • Ιδιωτικό Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης
 • Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας


Πηγή: careerinprogress.gr