Ένταξη 140 Πτυχιούχων στην αγορά εργασίας μέσω του Προγράμματος Αναπτυξιακής Σύμπραξης
8/7/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
Ένταξη 140 Πτυχιούχων στην αγορά εργασίας μέσω του Προγράμματος Αναπτυξιακής Σύμπραξης

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Σύμπραξης το οποίο έχει σκοπό να εντάξει 140 πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ στην αγορά εργασίας.

Διαβάστε αναλυτικά τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα.

Ενημέρωση

Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης (Ημερίδες, Εργαστήρια, Συνέδριο, Έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού) της κοινής γνώμης και, ειδικότερα, των ατόμων που ανήκουν στις ομάδες στόχου για το περιεχόμενο της πράξης και τις ευκαιρίες απασχόλησης που δημιουργεί.

Κατάρτιση- Επιμορφωση

Ενέργειες κατάρτισης/επιμόρφωσης σε εκπαιδευτικά αντικείμενα που ανέδειξε η ανάλυση των τοπικών αγορών εργασίας (Παροχή υπηρεσιών με χρήση ΤΠΕ, Στρατηγική Πωλήσεων, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Χρήση ΤΠΕ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων), για την ανάπτυξη ή/και βελτίωση των δεξιοτήτων των ωφελουμένων και την απόκτηση πιστοποίησης γνώσεων από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης σε βασικές δεξιότητες χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας.

Συμβουλευτική – Υποστήριξη

 • Πληροφόρηση και προσέγγιση των δυνητικά ωφελουμένων. Ενέργειες επαγγελματικής και επιχειρηματικής συμβουλευτικής υποστήριξης σε τομείς αναγκαίους για τους ωφελούμενους.
 • Επαγγελματική Συμβουλευτική προσδιορισμού αναγκών ωφελούμενων που θα προωθηθούν στην Απασχόληση.
 • Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας για ίδρυση ατομικών και κοινωνικών επιχειρήσεων.
 • Εξειδικευμένη Συμβουλευτική σε θέματα νομικά, εργασιακά, διοικητικά, φοροτεχνικά και χρηματοοικονομικά για το σύνολο των ωφελούμενων.
 • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων και συμβουλευτική υποστήριξη των ιδρυθεισών επιχειρήσεων κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας τους.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη και παρακολούθηση των ιδρυθέντων επιχειρήσεων.


Δικτύωση

 • Ηλεκτρονική (Δημιουργία Ιστοσελίδας) και φυσική (Διοργάνωση Φόρουμ) δικτύωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων της περιοχής παρέμβασης και, ειδικότερα, των εταίρων της Α.Σ., τους επαγγελματικούς, παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς, της Α.Σ. με άλλες Α.Σ. των όμορων με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας περιφερειών.
 • Επισκέψεις Μελέτης στο εξωτερικό για 40 άτομα που θα ιδρύσουν κοινωνικές επιχειρήσεις.


Η πράξη στοχεύει:

1. Στην ένταξη στην αγορά εργασίας 85 Ανέργων Νέων Πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ έως 35 ετών: Οικονομολόγοι, Μηχανικοί, Γιατροί, Δικηγόροι, Θετικών και Θεωρητικών Επιστημών

2. Στη δημιουργία καλύτερης προοπτικής απασχόλησης για 55 Νέους Επιστήμονες Επιτηδευματίες έως 34 ετών:

Μηχανικοί, Γιατροί, Οδοντίατροι και Δικηγόροι που διαμένουν ή/και δραστηριοποιούνται στους Δήμους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης

Η υλοποίηση της πράξης αναμένεται να ενισχύσει:

 • Την απασχόληση 25 νέων ανέργων πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ κάτω των 25 ετών, με ελάχιστη ή καθόλου επαγγελματική εμπειρία.
 • Την απασχόληση 25 νέων άνεργων πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ έως 35 ετών, με την ένταξή τους σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο σπουδών τους
 • Την επιχειρηματικότητα 20 νέων άνεργων πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ με τη δημιουργία ατομικών επιχειρήσεων, κυρίως σε τομείς αιχμής όπως είναι ο τουρισμός, η πράσινη οικονομία και οι νέες τεχνολογίες, και υποστήριξή τους κατά τους πρώτους μήνες λειτουργίας τους.
 • Την απασχολησιμότητα 5 νέων επιστημόνων επιτηδευματιών με την επέκταση δραστηριοτήτων και την υποστήριξή τους κατά τους πρώτους μήνες λειτουργίας της νέας δραστηριότητας.
 • Την απασχολησιμότητα 10 νέων επιστημόνων επιτηδευματιών με την ανάληψη συγκεκριμένου έργου.
 • Την επιχειρηματικότητα 15 νέων άνεργων πτυχιού χων ΑΕΙ/ΤΕΙ και 40 νέων επιστημόνων επιτηδευματιών με τη δημιουργία 11 συνεταιριστικών επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας και την υποστήριξή τους κατά τους πρώτους μήνες λειτουργίας τους.


Εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης:

 • ΚΕΚ Εκπαιδευτική Παρέμβαση Α.Ε. – ΚΕΚ ΕΚ.ΠΑ. Α.Ε. – Συντονιστής
 • Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης
 • Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη
 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ)
 • Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ)
 • Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΟΣΘ)
 • Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΔΣΘ)
 • 3ο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας
 • Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (3ο ΠΤ Κ. Μακεδονίας ΟΕΕ)
 • «Οικονομικές Αναπτυξιακές Εφαρμογές Ορθολογισμός ΑΕ» (Ορθολογισμός Α.Ε.)


ΕΠΙ.ΘΕΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
Οικονόμου 5, 54627
Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310 552670
Fax: +30 2310 552673
facebook.com/asepithesi
twitter.com/AsEpithesi