Μεταπτυχιακό: «Καινοτομία στην Τεχνολογία και Επιχειρηματικότητα» από το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
8/7/2014 Μεταπτυχιακά Προγράμματα  
Μεταπτυχιακό: «Καινοτομία στην Τεχνολογία και Επιχειρηματικότητα» από το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διοργανώνει στην Καβάλα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Master in Innovation in Technology & Entrepreneurship – Καινοτομία στην Τεχνολογία και Επιχειρηματικότητα».

Αιτήσεις υποψηφιότητας

  • Προθεσμία: 31/7/2014
  • Έναρξη: 4/10/2014


Σκοπός

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι να παρέχει γνώσεις σε θέματα Διοίκησης και Διαχείρισης της Καινοτομίας, της δημιουργικότητας και της Επιχειρηματικότητας, καθώς και στην παροχή προωθημένων γνώσεων σε όλο το φάσμα των νέων τεχνολογιών και τεχνολογιών αιχμής.

Στόχος

Πρόκειται για Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ενός έτους που στοχεύει να εκπαιδεύσει αποφοίτους που φιλοδοξούν να γίνουν στελέχη επιχειρήσεων υψηλού επιπέδου ή μελλοντικοί επιχειρηματίες, τόσο στον τομέα της τεχνολογίας όσο και στον τομέα της διοίκησης. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα διάρκειας τριών (3) εξαμήνων αφορά μεταπτυχιακούς φοιτητές διαφόρων ειδικοτήτων, με ή χωρίς εργασιακή εμπειρία, με τη φιλοδοξία να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν καινοτόμα τεχνολογικά προϊόντα καθώς και να διευθύνουν καινοτόμες επιχειρήσεις υπό οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και ηθική σκοπιά. Καλύπτει διάφορες πτυχές του αντικειμένου, από τη σύλληψη νέων επιχειρηματικών ιδεών μέχρι την υλοποίησή τους με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Το ΠΜΣ είναι πλήρως αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (βλ. σχετικό ΦΕΚ).

Τροποποίηση ΦΕΚ αναγνώρισης (Τροποποιημένο ΦΕΚ).

Ευκαιρίες Καριέρας

Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Προγράμματος προσφέρεται πλειάδα επαγγελματικών επιλογών για να επιλέξουν, σε συνδυασμό με τη σταθερή ζήτηση από την αγορά εργασίας για ικανούς επαγγελματίες που συνδυάζουν διοικητικά αλλά και τεχνικά προσόντα, μαζί με τη γνώση των σύγχρονων κοινωνικοοικονομικών και τεχνολογικών τάσεων. Οι απόφοιτοι μπορούν να ξεκινήσουν δικές τους επιχειρήσεις ή να αναζητήσουν καριέρα σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας, όπως ο διοικητικός, ο κατασκευαστικός, ο μελετητικός, η συμβουλευτική των επιχειρήσεων ή ακόμα και να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή καριέρα.

Υποψηφιότητα – Αιτήσεις

Η εισαγωγή στο ΠΜΣ γίνεται κατόπιν εισήγησης από ειδική επιτροπή επιλογής, η οποία αξιολογεί την αίτηση και τα δικαιολογητικά του υποψηφίου. Γενικά, απόφοιτοι με βασικό τίτλο σπουδών (BSc) σε γνωστικό αντικείμενο των Θετικών Επιστημών, πτυχιούχοι Τεχνολόγοι Μηχανικοί, απόφοιτοι Πολυτεχνικών Σχολών καθώς και Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας ικανοποιούν τις προϋποθέσεις για την εισαγωγή στο ΠΜΣ. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος μπορεί να προέρχονται από Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Διδασκόμενα Μαθήματα

Τα μαθήματα διδάσκονται στα δύο πρώτα εξάμηνα, ενώ στο τρίτο ο μεταπτυχιακός φοιτητής επικεντρώνεται στη συγγραφή της μεταπτυχιακής του διατριβής. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές διδάσκονται μαθήματα του γνωστικού αντικειμένου της Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Α” εξάμηνο σπουδών καθώς και εξειδικευμένα μαθήματα στα πεδία της Τεχνολογίας αιχμής στο Β” εξάμηνο σπουδών.

Το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων καλύπτει τόσο γενικά θέματα όσο και εντελώς εξειδικευμένα, όπως π.χ. νανοτεχνολογία, βιοϊατρική τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη κ.ά. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα μπορούν να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και να χρησιμοποιούν εργαστήρια με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας όπως TEM, SEM/EDX, SAXS/WAXS κ.ά.

Υποτροφίες

Στο ΠΜΣ υπάρχει η δυνατότητα απονομής υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές με άριστη επίδοση, καθώς επίσης και λόγω διάφορων άλλων κριτηρίων.

Γλώσσα

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική ή/ και η Αγγλική.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα ορίζονται στο ποσό των €4.500 που καταβάλλεται σε 3 δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Υποβολή Αίτησης

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση υποψηφιότητας (doc-GR) και να την αποστείλετε ηλεκτρονικά μέσω e-mail είτε εντύπως μέσω ταχυδρομείου.