Θέση εργασίας στην εταιρεία ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ
16/7/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας στην εταιρεία ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ


Περιγραφή Θέσης: SAP BUSINESS ANALYST
Κωδικός Θέσης: (SBA/072014)

Εταιρικό Προφίλ

Είμαστε η μεγαλύτερη εταιρεία στον χώρο του Ηλεκτρολογικού Υλικού και διαθέτουμε εξειδικευμένα Τμήματα Φωτισμού, Φωτοβολταικών, Βιομηχανικού Υλικού και Κτιριακών Λύσεων, καθώς και δύο υπερσύγχρονες μονάδες Παραγωγής Ηλεκτρολογικών Πινάκων. Απαριθμούμε 41 σημεία εταιρικής παρουσίας σε πανελλαδικό επίπεδο και προσφέρουμε υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση σε 5000 πελάτες σε καθημερινή βάση.

Συνδυάζουμε προϊόντα υψηλών προδιαγραφών, κατηρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, συστήματα και οργανωτικές δομές που μας επιτρέπουν να είμαστε η αδιαμφισβήτητη επιλογή των πελατών μας και το πετυχαίνουμε, επειδή μαζί μας εργάζονται μόνο οι καλύτεροι της αγοράς. Επιλέγουμε και δημιουργούμε ικανά στελέχη, που με την εξαιρετική τους απόδοση, συμβάλλουν στον εντοπισμό και την αξιοποίηση όλων των ευκαιριών που ανακύπτουν.
Εάν πιστεύετε ότι οι γνώσεις, οι ικανότητες και τα μελλοντικά σας σχέδια ταιριάζουν με εμάς, τότε ίσως σας ενδιαφέρει η θέση που θέλουμε να καλύψουμε

Περιγραφή Ρόλου

Συλλέγει και αναλύει αιτήματα που προέρχονται από τις επιχειρηματικές μονάδες (business units) από όλο το εύρος της Εταιρείας και το IT. Διαχειρίζεται αιτήματα που προκύπτουν στην Εταιρεία, και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων αυτών. Σε συνεργασία με τον IT Manager προτείνει, σχεδιάζει και εφαρμόζει λύσεις με βάση τις καλύτερες πρακτικές της αγοράς.

Αρμοδιότητες

 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη SAP modules (MM, FI, SD, CO, PP)
 • Τεχνική Υποστήριξη σε θέματα SAP και εξυπηρέτηση εσωτερικών πελατών
 • Συντονισμός των χρηστών για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργία των εφαρμογών με βάση τις επιχειρησιακές διαδικασίες και πολιτικές
 • Συνεργασία εντός του τμήματος ΙΤ καθώς και με άλλα τμήματα για τη συνεχή βελτίωση του τεχνολογικού περιβάλλοντος της Εταιρείας


Γνώσεις - Ικανότητες

 • Πτυχιούχος Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Πληροφορικής, απόφοιτος Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι. Σχολής Θετικών Επιστημών
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Εργασιακή εμπειρία 8 χρόνια σε σχετική θέση και αντικείμενο και τουλάχιστον 5 χρόνια με SAP (MM, FI, SD, CO, PP)
 • Εμπειρία σε τουλάχιστον ένα έργο πλήρους εφαρμογής SAP
 • Τεχνική γνώση ABAP/4, SAP Script, IDOCs, RFCs καθώς και ASAP,
 • Business Analysis, Waterfall, Agile Methodologies
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε συμβουλευτικό ή operational ρόλο για την εφαρμογή συστημάτων SAP σε μεγάλους οργανισμούς, κατά προτίμηση σε πελάτες λιανικού ή χονδρικού εμπορίου, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Καλή γνώση αγγλικών (επίπεδο Lower)


Εάν επιλεγείτε για την θέση

Θα παρακολουθήσετε ένα εκπαιδευτικό 15ήμερο, που θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τα προϊόντα, τον τρόπο λειτουργίας και την Εταιρική μας φιλοσοφία, αλλά και εξειδικευμένη εκπαίδευση, με συγκεκριμένη θεματολογία, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του εργασιακού σας ρόλου.

Αιτήσεις