Θέση εργασίας στην εταιρεία Pepsico
18/7/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας στην εταιρεία Pepsico

Business Planning Analyst

Ο/Η κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος/η για την προετοιμασία και την παρακολούθηση του ετήσιου budget της εταιρείας που σχετίζεται με τα κόστη του εργοστασίου και της παραγωγής, ενώ ταυτόχρονα είναι υπεύθυνος/η για την σύγκριση κι επεξήγηση των όποιων διαφορών υπάρχουν ανάμεσα στην πρόβλεψη και τα πραγματικά αποτελέσματα. Επιπλέον παρακολουθεί και εκτελεί τις απαιτούμενες διαδικασίες προέγκρισης αγοράς παγίων και τις παραγωγικότητες της εταιρίας. Τέλος ασχολείται με την αποτύπωση των P&L's των προϊόντων της εταιρείας, ενω αναλαμβάνει και εκτελεί επιπρόσθετες αναλύσεις για λογαριασμό του management.

  • Κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών με οικονομική κατεύθυνση ή Διοίκηση Επιχειρήσεων και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
  • Τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσία στον τομέα του επιχειρηματικού σχεδιασμού ή παρεμφερές τμήμα
  • Ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων
  • Ικανότητα οργάνωσης και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα.
  • Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητα στην επικοινωνία.
  • Άριστη γνώση Αγγλικών.
  • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (Power Point,Excel,Word).
  • Βασικές αρχές κοστολόγησης θα θεωρηθούν προσόν