30 Θέσεις για Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Βιώσιμη Ανάπτυξη από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
22/7/2014 Μεταπτυχιακά Προγράμματα  
30 Θέσεις για Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Βιώσιμη Ανάπτυξη από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015 30 Θέσεις για Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Οι κατευθύνσεις είναι οι παρακάτω:

  • Τοπική Ανάπτυξη
  • Διαχείριση Περιβάλλοντος
  • Αγωγή Καταναλωτή


Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και συναφών τμημάτων ΤΕΙ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του αρ. 5 του Ν. 2916/2001.

Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων έως και την Παρασκεύη 25 Ιουλίου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα εδώ ή να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του ΠΜΣ στο τηλ. 210 – 9549263.

Πηγή: epixeiro.gr