Θέση εργασίας στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος
25/7/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος

ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ, αναζητούν άνδρα Παιδαγωγό για την στελέχωση των δραστηριοτήτων της Στέγης Νέων Αθηνών.

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει:

 • πτυχίο ΑΕΙ Κοινωνικών/Ανθρωπιστικών σπουδών (Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Εργασίας)
 • 2ετή προϋπηρεσία σε δομές φροντίδας οικογένειας και παιδιού
 • ηλικία 28 έως 35 ετών
 • καλή ικανότητα κρίσης, συνεργατικότητας, επικοινωνίας και δημιουργικότητας
 • εμπειρία συνεργασίας σε διεπιστημονική ομάδα
 • ακεραιότητα χαρακτήρα, ενδιαφέρον για το αντικείμενο, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, δυνατότητα να λειτουργήσει ως πρόσωπο αναφοράς σε εφήβους που προστατεύονται στις δομές των Παιδικών Χωριών SOS
  εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)
 • καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • άδεια οδήγησης αυτοκινήτου


Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει βάσει των πιστοποιημένων διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού του Σωματείου που περιλαμβάνει α. προεπιλογή των αιτήσεων και β. διενέργεια συνεντεύξεων.

Η αποστολή βιογραφικών θα γίνεται δεκτή μέχρι 29/7/2014.


Πληροφορίες