10 Διδακτορικές Υποτροφίες 2014 στην Ελλάδα από το Πρόγραμμα Εθνικής Τράπεζας / ΙΚΥ
29/7/2014 Υποτροφίες  
10 Διδακτορικές Υποτροφίες 2014 στην Ελλάδα από το Πρόγραμμα Εθνικής Τράπεζας / ΙΚΥ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή της με αριθ. 114232/Β7/21-7-2014 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 2024/Β/25-7-2014) ανακοινώνει την προκήρυξη δέκα (10) θέσεων υποτροφιών για το ακαδ. έτος 2014-2015 από το πρόγραμμα Εθνικής Τράπεζας/ ΙΚΥ με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα σε εξειδικεύσεις του επιστημονικού τομέα «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες».

Θέσεις

Η κατανομή των θέσεων θα γίνει, ενδεικτικά, ως ακολούθως:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Αρχαίος και Βυζαντινός Πολιτισμός

2

Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών

2

Φιλοσοφία και Παιδαγωγική

2

Γλωσσολογία και Λογοτεχνία

2

Πολιτικές Επιστήμες

2

Σε περίπτωση κενών θέσεων σε μια από τις ανωτέρω εξειδικεύσεις, οι θέσεις δύνανται να μεταφερθούν σε άλλη εξειδίκευση, μετά από απόφαση της ολομέλειας της επιτροπής αξιολόγησης.

Οι υποτροφίες αφορούν υποψηφίους διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων, με βαθμό βασικού πτυχίου από 7,00 και άνω, των οποίων το θέμα και η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή ορίστηκαν από 1η/9/2013 έως και την 31η /8/2014.

Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, η διάρκεια και οι οικονομικές παροχές περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Προκήρυξης που είναι αναρτημένο στη διαδικτυακή σελίδα του ΙΚΥ: http://www.iky.gr.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 10 Σεπτεμβρίου 2014. Οι αιτήσεις αποστέλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά (συστημένη επιστολή) στα γραφεία του ΙΚΥ- Τμήμα Διαγωνισμών (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία).

Πληροφορίες παρέχονται από το τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλέφωνα 210-3726394, 395 και 346 και στα γραφεία του ΙΚΥ.