Πρόγραμμα Υποτροφιών της DAAD για σπουδές, πρακτική άσκηση ή εκμάθηση γλώσσας στη Γερμανία
31/7/2014 Υποτροφίες  
Πρόγραμμα Υποτροφιών της DAAD για σπουδές, πρακτική άσκηση ή εκμάθηση γλώσσας στη Γερμανία

Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες υποβολής αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της DAAD μέσω της οποίας γίνονται και οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τις περισσότερες υποτροφίες.

Υποτροφίες εκμάθησης γλώσσας
Summer Courses για προπτυχιακούς και μεταπτυχι-ακούς φοιτητές: 2 Δεκεμβρίου 2014
Εντατικά Τμήματα για προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες καθώς και για επιστήμονες που απασχολούνται σε Ανώτατες Σχολές ή σε Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας: 2 Δεκεμβρίου 2014

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές
Μεταπτυχιακές σπουδές για απόφοιτους και τελειόφοιτους των κλάδων Καλών Τεχνών, Κινηματογράφου, Δραματικών Τεχνών, Μουσικής και Αρχιτεκτονικής: 31 Οκτωβρίου 2014
Μεταπτυχιακές σπουδές για ενδιαφερόμενους όλων των κλάδων: 9 Δεκεμβρίου 2014

Υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές / μεταδιδα-κτορικές σπουδές / έρευνα
για ενδιαφερόμενους όλων των κλάδων από 6 έως 10 μήνες: 9 Δεκεμβρίου 2014 και μικρής διάρκειας έως 6 μήνες:

  • 21 Οκτωβρίου 2014
  • Φεβρουάριος 2015


Ειδικό πρόγραμμα για Αρχαιολόγους έως 10 μήνες : 9 Δεκεμβρίου 2014

Υποτροφίες για καθηγητές και επιστήμονες Ανώτατων Σχολών ή Ερευνητικών Ιδρυμάτων των κλάδων Καλών Τεχνών και Αρχιτεκτονικής:

  • 21 Οκτωβρίου 2014
  • Φεβρουάριος 2015


Για καθηγητές και επιστήμονες Ανώτατων Σχολών ή Ερευνητικών Ιδρυμάτων όλων των κλάδων.

  • 21 Οκτωβρίου 2014
  • Φεβρουάριος 2015


Επαναπροσκλήσεις πρώην υποτρόφων της DAAD σε Ανώτατη Σχολή ή εξωπανεπιστημιακό ερευνητικό ίδρυμα της Γερμανίας.

  • 21 Οκτωβρίου 2014
  • Φεβρουάριος 2015


Εκπαιδευτικά ταξίδια στη Γερμανία με ομάδα φοιτητών.

  • 1 Νοεμβρίου 2014
  • Φεβρουάριος 2015


Ειδικά προγράμματα
ΙΚΥDA - Το καθιερωμένο κοινό πρόγραμμα υποτροφιών IKY - DAAD χρηματοδοτεί έλληνογερμανικα ερευνητικά έργα. Έλληνες επιστήμονες/επικεφαλείς ερευνητικών έργων υποβάλλουν αίτηση προς το ΙΚΥ και οι Γερμανοί προς την DAAD στη Βόννη.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 12 Σεπτεμβρίου 2014
DLR-DAAD Research Fellowships in the fields of Space, Aeronautics, Energy and Transportation Re-search.

Πηγή: epixeiro.gr