Θέσεις εργασίας στο Πλαίσιο
6/8/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέσεις εργασίας στο Πλαίσιο

Ανοιχτές θέσεις εργασίας διαθέτει η εταιρεία Πλαίσιο στο τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης πελατών σε προϊόντα Τεχνολογίας, στα γραφεία στην περιοχή της Μεταμόρφωσης.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Άριστες γνώσεις σε προϊόντα τεχνολογίας
  • Απόφοιτος Λυκείου
  • Ευχέρεια στην επικοινωνία και πελατοκεντρική αντίληψη
  • Ικανότητες στις πωλήσεις
  • Γνώση της αγγλικής γλώσσας και χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή


Εμείς προσφέρουμε:

  • Σταθερό μισθό (όχι ποσοστά, με σύμβαση αορίστου χρόνου)
  • Extra bonus βάσει απόδοσης
  • Δωρεάν Ιδιωτική Ιατροφαρμακευτική ασφάλιση
  • Διαρκή Εκπαίδευση
  • Ευκαιρίες Εξέλιξης


ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Πηγή: e-dimosio.gr