Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
26/8/2014 Διαγωνισμοί  
Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, εβδομήντα ενός (71) σπουδαστών. Ο αριθμός των εισακτέων κατανέμεται ανά κατεύθυνση ως ακολούθως:

  • Διοικητική Δικαιοσύνη, είκοσι (20) και αναλυτικά, έξι (6) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας, έξι (6) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και οκτώ (8) θέσεις δοκίμων παρέδρων πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
  • Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη, σαράντα τέσσερις (44) θέσεις δοκίμων παρέδρων πρωτοδικείου.
  • Εισαγγελείς, επτά (7) θέσεις δοκίμων παρέδρων εισαγγελίας.


Το προκριματικό στάδιο των εξετάσεων θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη κατά το δεύτερο και τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, και το τελικό στάδιο θα διενεργηθεί στην Αθήνα κατά τους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους.

Το πρόγραμμα, η διαδικασία, τα εξεταστικά κέντρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ο ορισμός των επιτηρητών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, η οποία αναφέρεται στους υποψηφίους, στους όρους και στον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθορίζονται με απόφαση της επιτροπής διαγωνισμού. Οι αποφάσεις της επιτροπής αναρτώνται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στο Κατάστημα της Σχολής, δημοσιοποιούνται δε με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.

Περισσότερες πληροφορίες για τον εν λόγω διαγωνισμό είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στη διαδρομή εδώ.

Πηγή: epixeiro.gr