Θέση εργασίας στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας BSB
26/8/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας BSB

Η εταιρεία B&F A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ζητά για τα κεντρικά γραφεία της

ΒΟΗΘΟ ΛΟΓΙΣΤΗ

Περιγραφή Θέσης

 • Καταχωρήσεις παραστατικών αγορών και δαπανών.
 • Έλεγχος και εγγραφές τραπεζικών συναλλαγών.
 • Έλεγχος και εργασίες τακτοποίησης εμπορικής αποθήκης.
 • Φορολογικές δηλώσεις (φυσικών και νομικών προσώπων).
 • Κλείσιμο βιβλίων Β’ & Γ΄ Κατηγορίας.


Απαραίτητα Προσόντα Υποψηφίου

 • Απόφοιτος/η ΤΕΙ / ΑΕΙ, με κατεύθυνση Λογιστικής ή Οικονομικών.
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία από τρία (3) έως έξι (6) έτη σε θέση Βοηθού Λογιστή σε Λογιστικό Γραφείο/Λογιστική - Συμβουλευτική Εταιρεία.
 • Άριστη γνώση ΕΓΛΣ, ΚΦΑΣ, ΚΦΕ.
 • Καλή γνώση της Aγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού των εφαρμογών MS Office και του Internet.
 • Καλή γνώση λογιστικών προγραμμάτων.
 • Εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους).
 • Ηλικία υποψηφίου/ας έως 35 ετών.
 • Συστάσεις.
 • Άμεση διαθεσιμότητα.


Επιθυμητά Προσόντα Υποψηφίου

 • Δυναμική προσωπικότητα.
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
 • Ικανότητα να ανταποκρίνεται σε προθεσμίες.
 • Ομαδικό πνεύμα και άριστη συνεργασία.
 • Μεθοδικότητα.
 • Άτομο εμπιστοσύνης.
 • Διακριτικός χαρακτήρας.


Αποστολή βιογραφικών με την ένδειξη JAA3 στο e-mail:

[Για να στείλετε τo βιογραφικό σας κάντε κλικ εδώ]

Πηγή: kariera.gr