Διεθνής Κοινοβουλευτική Υποτροφία (IPS) για πρακτική άσκηση στην Γερμανία
28/8/2014 Υποτροφίες  
Διεθνής Κοινοβουλευτική Υποτροφία (IPS) για πρακτική άσκηση στην Γερμανία

Από σήμερα πτυχιούχοι από την Ελλάδα, την Τουρκία και την Κύπρο έχουν την ευκαιρία να λάβουν τη Διεθνή Κοινοβουλευτική Υποτροφία (IPS), αφού προηγουμένως υποβάλλουν την αίτησή τους στην Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην πατρίδα τους.

Η Διεθνής Κοινοβουλευτική Υποτροφία (IPS) περιλαμβάνει εκδηλώσεις, σεμινάρια και πρακτική εξάσκηση δίπλα σε βουλευτές της Ομοσπονδιακής Κάτω Βουλής. Κάθε χρόνο χορηγούνται 120 υποτροφίες σε υποψήφιους με το αντίστοιχο πολιτικό ενδιαφέρον, προερχόμενους από 41 διαφορετικές χώρες. Το πρόγραμμα διεξάγεται από το 1986 και λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο από την 1η Μαρτίου έως την 31η Ιουλίου σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια του Βερολίνου.

Κατά την έναρξη του προγράμματος οι υποψήφιοι δεν πρέπει να υπερβαίνουν το τριακοστό έτος της ηλικίας τους, ενώ προϋπόθεση είναι να διαθέτουν πτυχίο πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης και άριστη γνώση της γερμανικής γλώσσας. Η υποτροφία περιλαμβάνει μηναία αποζημίωση 450 Ευρώ, δωρεάν διαμονή καθώς και ασφαλιστική κάλυψη ασθενείας, ατυχήματος και αστικής ευθύνης. Επιπλέον, η υποτροφία καλύπτει τα έξοδα μετάβασης προς και από το Βερολίνο.

Υποβολές αιτήσεων από την Ελλάδα μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2014.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ: http://www.bundestag.de .