Θέσεις για πρακτική άσκηση τελειόφοιτων φοιτητών στην εταιρεία PwC
4/9/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέσεις για πρακτική άσκηση τελειόφοιτων φοιτητών στην εταιρεία PwC

Η εταιρεία PwC αναζητά τελειόφοιτους φοιτητές του τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης. Μετά το τέλος της πρακτικής υπάρχει η δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας (πρόσληψη). Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν με το τμηματικό γραφείο πρακτικής άσκησης: email: fmichailidou@aegean.gr .

Περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις θα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:


Πηγή: e-dimosio.gr