Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης από το Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του ΠΑΠΕΙ
5/9/2014 Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προγράμματα  
Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης από το Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του ΠΑΠΕΙ

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσφέρει 75 σεμινάρια (κατηγοριοποιημένα σε 9 Θεματικές Ενότητες).

Οι Θεματικές Ενότητες (και υποενότητες-μαθήματα) του προγράμματος περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να παρακολουθήσει ένα ή και περισσότερα μαθήματα – σεμινάρια.

 • Θεματική Ενότητα 1 : Χρηματοοικονομικό Σύστημα και Επενδυτικές Αποφάσεις
 • Θεματική Ενότητα 2 : Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics Management (Νέο)
 • Θεματική Ενότητα 3 : Ανάπτυξη και Χρηματοδότηση ΜΜΕ
 • Θεματική Ενότητα 4 : Συστήματα Διαχείρισης
 • Θεματική Ενότητα 5 : Λογιστική και Ελεγκτική
 • Θεματική Ενότητα 6 : Διοίκηση Έργων
 • Θεματική Ενότητα 7 : Οικονομική Πολιτική και Διοίκηση Υπηρεσιών της Υγείας (Νέο)
 • Θεματική Ενότητα 8 : Επενδύσεις και Αποδόσεις στο Τομέα της Πράσινης Ενέργειας και της Εξοικονόμησης της Ενέργειας (Νέο)
 • Θεματική Ενότητα 9 : Μαθήματα Ξένης Γλώσσας και Μαθήματα Πληροφορικής


Το Πρόγραμμα λειτουργεί με επιτυχία για 7η συνεχή χρονιά, έχει εκπαιδεύσει περίπου 4.500 άτομα, έχει επιλεγεί από 100 και άνω επιχειρήσεις για την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού τους και ανταποκρίνεται με επιτυχία στις προσδοκίες των εκπαιδευομένων του όπως καταδεικνύουν οι υψηλοί δείκτες ικανοποίησης των αξιολογήσεων.

Επίσης, το Πρόγραμμα διεξάγεται υπό την επιστημονική εποπτεία ενός εκ των αναμφισβήτητα κορυφαίων Ακαδημαϊκών Τμημάτων της χώρας και συνεργάζεται με έμπειρους διδάσκοντες - μέλη ΔΕΠ και καταξιωμένους επαγγελματίες - παρέχει ποιοτικό ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και άμεση και αποτελεσματική υποστήριξη σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στις συνεργασίες συγκαταλέγονται η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας για την διεξαγωγή των μαθημάτων της 7ης Θεματικής Ενότητας και η TUV ACADEMY για τη διεξαγωγή της 4ης Θεματικής Ενότητας.

Το Πρόγραμμα Σπουδών αποτελείται από εξειδικευμένα μαθήματα που συνδέουν θεωρία και πράξη και συνεχώς εμπλουτίζεται προσαρμοζόμενο στις ανάγκες των συμμετεχόντων. Το υλικό των μαθημάτων επικαιροποιείται και προστίθενται νέα καλύπτοντας την ανάγκη για διαρκή αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ατόμων, ώστε να ανταπεξέρχονται στο σημερινό, σύγχρονο και ιδιαίτερα απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον. Ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει α) σεμινάρια ασύγχρονης εκπαίδευσης- παρακολούθηση από οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή β) επαγγελματικά σεμινάρια κατάρτισης – παρακολούθηση σε αίθουσα ή on line με χρήση τεχνολογίας σύγχρονης εκπαίδευσης.

Στα ήδη μειωμένα δίδακτρα χορηγούνται ειδικές εκπτώσεις σε ανέργους, πολύτεκνους (τρίτεκνους), ΑμεΑ, αποφοίτους ή φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και συμμετέχοντες που έχουν παρακολουθήσει κάποιο μάθημα προηγούμενου κύκλου ή θα παρακολουθήσουν ταυτόχρονα τουλάχιστον δύο μαθήματα. Τέλος το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα μεταφοράς εκπαιδευόμενου σε επόμενη περίοδο του ίδιου μαθήματος και συμμετοχή σε επόμενη εξέταση χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Τμήματος έχει πιστοποιηθεί από την TUV Austria Hellas σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001:2008 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει (Νο.:01012153).

Τα νέα μαθήματα που προστέθηκαν στο Πρόγραμμα Σπουδών και τα οποία θα διεξαχθούν στην περίοδο Οκτωβρίου 2014 (μαζί με τα ήδη προσφερόμενα μαθήματα του Προγράμματος) μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης με έναρξη 20/10/14 και προθεσμία υποβολής αιτήσεων 15/10/2014, είναι:

 • Εισαγωγή στα Logistics (Basic Logistics): 2 μήνες
 • Διοίκηση και Λειτουργία Αποθηκών (Warehouse Management): 3 μήνες
 • Οικονομικά της Υγείας: 6 μήνες
 • Διοίκηση και Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας: 6 μήνες
 • Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διαχείριση στις Υπηρεσίες Υγείας: 6 μήνες
 • Διαχείριση Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας: 4 μήνες
 • Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο Ενεργειακής Πολιτικής – Ενσωμάτωση στην Εθνική Νομοθεσία: 3 μήνες
 • Απελευθέρωση Αγοράς Ενέργειας – Προεκτάσεις στην Εθνική Οικονομία: 3 μήνες
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – Νέες Τεχνολογίες και ωρίμανση των υπαρχόντων: 3 μήνες
 • Βασικές Αρχές Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Energy Management. ISO 14001 και ISO 50001: 3 μήνες
 • Χρηματοδότηση Επενδύσεων στο Τομέα της Ενέργειας από Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα και το Νέο ΕΣΠΑ: 3 μήνες
 • Secretarial English: 2 μήνες


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το elearning.xrh.unipi.gr.

Πηγή: epixeiro.gr