3ος Διαγωνισμός Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας "Η Ελλάδα Καινοτομεί!"
7/9/2014 Διαγωνισμοί  
Loading video player...

Ο ΣΕΒ και η Eurobank διοργανώνουν τον 3ο πανελλήνιο Διαγωνισμό Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας "Η Ελλάδα Καινοτομεί!" με στόχο την ενθάρρυνση της έρευνας και παραγωγής καινοτομίας ως βασική φιλοσοφία για την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας.

Με στόχο την ενθάρρυνση της έρευνας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, ο Διαγωνισμός επιβραβεύει καινοτόμες ιδέες, υπηρεσίες και προϊόντα, ανοίγοντας δρόμους για την εμπορική τους αξιοποίηση και στηρίζοντας, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες, μια άλλη Ελλάδα που σκέπτεται, παράγει και καινοτομεί.

Συμμετοχές

Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν ερευνητικές ομάδες, μεμονωμένοι ερευνητές - οι εκπρόσωποι των ομάδων και οι μεμονωμένοι ερευνητές πρέπει να έχουν συνεργασία με ερευνητικά κέντρα, ιδρύματα ή πανεπιστήμια στην Ελλάδα -, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται παραγωγικά ή/και ερευνητικά στην Ελλάδα, καθώς και ιδρύματα της ημεδαπής που δραστηριοποιούνται στο χώρο της έρευνας.

Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 17:00.

Βραβεία

Τα βραβεία του Διαγωνισμού θα απονεμηθούν για κάθε πεδίο χωριστά και είναι δύο ανά πεδίο. Ειδικότερα: Πρώτο (Α΄) και Δεύτερο (Β΄) βραβείο για την Εφαρμοσμένη Έρευνα & Πρώτο (Α΄) και Δεύτερο (Β΄) βραβείο για τη Καινοτομία, δηλαδή θα απονεμηθούν συνολικά τέσσερα βραβεία. Τα βραβεία του Διαγωνισμού ανά πεδίο είναι χρηματικά, ύψους 15.000 ευρώ το κάθε Α΄ βραβείο και 8.000 ευρώ το κάθε Β΄ βραβείο, και συνοδεύονται από τιμητική πλακέτα.

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά εδώ.

Πηγή: epixeiro.gr