Υποτροφίες 2014-2015 για έρευνα από την Κυβέρνηση της Ελβετίας
11/9/2014 Υποτροφίες  
Υποτροφίες 2014-2015 για έρευνα από την Κυβέρνηση της Ελβετίας

Οι αρμόδιες αρχές της Ελβετίας θα χορηγήσουν υποτροφίες για έρευνα σε υποψηφίους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τρία δακτυλογραφημένα αντίγραφα της αίτησής τους είτε στην Πρεσβεία της Ελβετίας στην Αθήνα είτε στο Federal Commission for Scholarships for Foreign Students (FCS).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι 31η Οκτωβρίου 2014.

Επιπλέον πληροφορίες, οι όροι, οι προϋποθέσεις καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα/δικαιολογητικά μπορούν να αντληθούν από την ιστοσελίδα του FCS: http://www.sbfi.admin.ch/scholarships_ENG