Θέση εργασίας στη Βιομηχανία Αλουμινίου ALUMINCO A.E.
16/9/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας στη Βιομηχανία Αλουμινίου ALUMINCO A.E.
Η ALUMINCO A.E. Βιομηχανία Αλουμινίου με έδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας, ζητά να προσλάβει:

Υπεύθυνος Συντήρησης Εργοστασίου (κωδ: Υ.Σ.)


Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο Μηχανολογίας / Ηλεκτρολογίας (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ)
  • Άριστη Γνώση Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων, Υδραυλικών & Πνευματικών Συστημάτων
  • Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε βιομηχανική επιχείρηση
  • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
  • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Ms Office, ηλεκτρ. ταχυδρομείο)
  • Γνώσεις συντήρησης μηχανημάτων
  • Άδεια Συντηρητή θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν


Αντικείμενο Εργασίας

  • Προγραμματισμός Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού Εργοστασίου
  • Συντήρηση του Μηχανολογικού Εξοπλισμού
  • Επιστασία προσωπικού τμήματος Συντήρησης


Αν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα: στα κεντρικά γραφεία, Υπ” όψιν Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@aluminco.com ή στο fax 22620 47098

Πηγή: e-dimosio.gr