Θέση εργασίας στην εταιρεία Sieben
17/9/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας στην εταιρεία Sieben

BUSINESS SOFTWARE SENIOR CONSULTANT

Ο ρόλος του Business Software Senior Consultant αφορά την εγκατάσταση και παραμετροποίηση mobile λύσεων που αναπτύσσει η SiEBEN (οικογένεια προϊόντων PocketBiz).

ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ / ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Αναλύει και καταγράφει τις ανάγκες του πελάτη που θα καλυφθούν από τη λύση της εταιρείας.
 • Εγκαθιστά και παραμετροποιεί τις εφαρμογές, ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του πελάτη εντός του προδιαγεγραμμένου χρονικού πλαισίου και κατά το βέλτιστο δυνατό και προδιαγεγραμμένο τρόπο. Οι εργασίες πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του πελάτη ή απομακρυσμένα από τα γραφεία μας.
 • Αποστέλλει προδιαγραφές στο τμήμα development, ώστε να υλοποιηθούν νέες δυνατότητες.
 • Συγκεντρώνει δεδομένα από διαφορετικά συστήματα (ERP/CRM/SAP/Sharepoint/Excel).
 • Δημιουργεί Reports χρησιμοποιώντας τα προκαθορισμένα εργαλεία από το τμήμα (αναφορές , γραφήματα και κύβους ανάλυσης) για τα στοιχεία που συλλέγονται από την υλοποιηθείσα λύση.
 • Πραγματοποιεί Δοκιμές και κάνει debugging εφόσον χρειάζεται στο λογισμικό.
 • Υποστηρίζει τεχνικά, αντιμετωπίζει και επιλύει προβλήματα (troubleshooting).
 • Εκπαιδεύει τους τελικούς χρήστες.
 • Δημιουργεί εγχειρίδια (manual) για τελικούς πελάτες σε custom εγκαταστάσεις.
 • Καταγράφει και ενημερώνει το τμήμα support για τυχόν αποκλίσεις / διαφοροποιήσεις στην υλοποίηση από τον προδιαγεγραμμένο τρόπο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ θετικής κατεύθυνσης με αντικείμενο την Πληροφορική
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 έτη σε εγκαταστάσεις CRM ή/και ERP ή άλλων συστημάτων που διασυνδέονται με CRM και ERP (πχ. WMS συστήματα)
 • Άριστη γνώση Σχεσιακών βάσεων δεδομένων
 • Γνώση t-SQL
 • Γενικές γνώσεις λειτουργίας λογιστηρίου και τμήματος πωλήσεων μίας εμπορικής επιχείρησης
 • Αγγλικά
 • Δίπλωμα Οδήγησης
 • Μεταφορικό μέσο


ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Μεταπτυχιακό σε Πληροφορικά Συστήματα
 • Γνώση javascript, VBscript
 • Διαχείριση Microsoft SQL Server (Transact Sql, Reporting services, Analysis Services, Integration services , κύβοι ανάλυσης και data mining)
 • Βασικές δικτυακές γνώσεις (firewalls, IP forwarding)
 • Γνώση λειτουργικού συστήματος Windows phone, Android και Ios
 • Εμπειρία σε διαχείριση έργων και ομάδων εργασίας


Για αποστολή βιογραφικού επισκεφθείτε την ιστοσελίδα kariera.gr