Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών με τίτλο: «Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ με Νέες Τεχνολογίες» από το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
18/9/2014 Μεταπτυχιακά Προγράμματα  
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών με τίτλο: «Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ με Νέες Τεχνολογίες» από το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Τα Τμήματα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας και Διεθνούς Εμπορίου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας οργανώνουν και λειτουργούν στην Καστοριά για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών με τίτλο: «Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ με Νέες Τεχνολογίες».

Η υποβολή των αιτήσεων λήγει 24 Οκτωβρίου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε στη σχετική προκήρυξη.