Θέση εργασίας στην Ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Hotels & Spa
2/10/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας στην Ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Hotels & Spa

Η Ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Hotels & Spa, αναζητά για τα κεντρικά γραφεία Αθηνών Βοηθό Οικονομικής Ανάλυσης (ΟΙΚ_Α). Η θέση αναφέρεται στον Οικονομικό Διευθυντή Ομίλου με έδρα την Αθήνα

Κυριότερα καθήκοντα:

 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων
 • Οικονομικός Προγραμματισμός
 • Έλεγχος Λογιστηρίων
 • Ισολογισμοί
 • Αποτελέσματα


Απαραίτητα προσόντα:

 • Προηγουμένη εμπειρία 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Πτυχίο Ελληνικού Οικονομικού Πανεπιστημίου
 • Άριστη γνώση Λογιστικής
 • Άδεια εξασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος Α’ Τάξης
 • Άριστη γνώση Αγγλικής
 • Άριστη γνώση Η/Υ και συστημάτων MIS
 • Δυναμική προσωπικότητα και ικανότητα επίτευξης στόχων


Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η Εταιρεία μας προσφέρει:

 • Πολύ καλές προοπτικές και ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης
 • Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή επιμόρφωση – εκπαίδευση


Παρακαλώ όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό σας σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία δηλώνοντας τον κωδικό της Θέσης.

* Τα στοιχεία των αιτήσεων θα παραμείνουν εμπιστευτικά
* Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τις/τους υποψήφιες/ους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.

Αίτηση