Σεμινάριο-μάθημα "Εισαγωγή στα Logistics (Basic Logistics)" από το Πανεπιστήμιο Πειραιά
8/10/2014 Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προγράμματα  
Σεμινάριο-μάθημα "Εισαγωγή στα Logistics (Basic Logistics)" από το Πανεπιστήμιο Πειραιά

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς διοργανώνει το σεμινάριο-μάθημα "Εισαγωγή στα Logistics (Basic Logistics)".

Στόχος μαθήματος

Οι κεντρικές έννοιες των Logistics και της οικονομίας συνδέονται σαφώς. Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να διδάξει τις βασικές αρχές των Logistics και να αποδείξει αυτές τις σχέσεις.

Το μάθημα περιγράφει τη διαχείριση των υλικών και προϊόντων, από την παραγωγή έως τον τελικό πελάτη μιας επιχείρησης. Εξετάζει δηλαδή τον συντονισμένος έλεγχος των ροών των υλικών, των προϊόντων αλλά και των πληροφοριών.

Θα αποκτηθεί επίσης η γνώση, σχετικά με τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, από την προμήθεια υλικών για την παραγωγή, την αποθήκευση προϊόντων και τη διανομή τους στους πελάτες.

Οι στόχοι του μαθήματος είναι να παρέχει τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για το συντονισμό των προμηθειών, αποθήκευσης και διανομής, ώστε ο συμμετέχων να λειτουργεί με αποτελεσματικό και επαγγελματικό τρόπο στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον. Ειδικότερα επικεντρώνεται:

 • στην εκμάθηση των βασικών εννοιών και τεχνικών της σύγχρονης διοίκησης των Logistics.
 • στην κατανόηση των λειτουργιών του Τμήματος Logistics και η εναρμόνιση του με την στρατηγική, τις αξίες και τους στόχους μιας επιχείρησης.
 • στην εξοικείωση με την πολυπλοκότητα του χώρου και
 • την παρουσίαση της επιλογής του εξοπλισμού, την ανάπτυξη, και την παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων των Logistics.


Διδάσκων του προγράμματος είναι ο Γ. Κονταράτος, Διδάσκων στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας, Πανεπιστημίου Πειραιά.

Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό

 • ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : Εισαγωγή – Βασικές Έννοιες – Ορισμοί – Τι είναι τα Logistics; - Ιστορική αναδρομή - Τα Logistics ως μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 2 : Διαχείριση και Επεξεργασία Παραγγελιών - Οι τεχνικές λεπτομέρειες, τιμή, η προθεσμία παράδοσης, όροι πληρωμής, φόρων κλπ. - Έλεγχος της διαθεσιμότητας του υλικού σε απόθεμα - Ροή πληροφοριών - Βασικοί δείκτες της επεξεργασίας των παραγγελιών - Μεθοδολογίες παραγγελιοληψίας
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 3 : Μεταφορές - Τα συστήματα μεταφορών - Μεταφορές και Logistics - Επιχειρήσεις διαμεταφοράς - Επιλογή Οχημάτων - Μεταφορές και το Περιβάλλον.
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 4 : Αποθήκευση - Οι λειτουργίες της Αποθήκης - Αποθήκη Τοποθεσία - Γενικά Θέματα και Κριτήρια Σχεδιασμού - Αποθηκευτικά συστήματα - Εξοπλισμός αποθήκη
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 5 : Διαχείριση αποθεμάτων (Inventory Control) - Λόγοι για τη Διατήρηση Αποθεμάτων - Πόσο και πότε να παραγγείλετε - Καταγραφή και Προγραμματισμός Απαιτήσεων - Συγκρούσεις στο πλαίσιο των στόχων -Ταξινόμηση ABC Analysis - Φυσικός Έλεγχος και απογραφές.
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 6 : Συσκευασία - Οι λειτουργίες της συσκευασίας. – Είδη Συσκευασιών - Σχεδιασμός συσκευασίας - Logistics και συσκευασία - Κάνοντας το χειρισμό της συσκευασίας πιο αποτελεσματικό - Η περιβαλλοντική λειτουργία της συσκευασίας - Σήμανση των προϊόντων.
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 7 : Φυσική Διανομή - Ανάλυση της Δομής του Δικτυού Διανομή - Κανάλια Διανομής - Οι λειτουργίες της διανομής - Ιδιόκτητος στόλος ή Outsourcing - Κόστος Φυσικής Διανομής - Προγραμματισμός δρομολογίων - Όροι Παράδοσης.
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 8 : Εξυπηρέτηση Πελατών - Η σημασία της εξυπηρέτησης πελατών - Στοιχεία Προ-συναλλαγής κατά και μετά την συναλλαγή - Μέτρησης της εξυπηρέτησης - Kpi's.
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 9 : Εταιρίες παροχής υπηρεσιών Logistics - 3PL.


Το υλικό του μαθήματος αποτελείται από:

 • Διαφάνειες.
 • Σημειώσεις, όπου είναι απαραίτητο.
 • E-book στα αγγλικά.


Η τελική εξέταση θα είναι δομημένη με την λογική των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.

Σκοπιμότητα διεξαγωγής του Μαθήματος

Η διεξαγωγή του μαθήματος καλύπτει όλο το φάσμα των Logistics, με τρόπο ώστε τα στελέχη που θα το παρακολουθήσουν να μπορούν να διαμορφώσουν ξεκάθαρη εικόνα του θέματος και να μπορέσουν να κατανοήσουν καλλίτερα, την λειτουργία του Τμήματος Logistics στην σύγχρονη επιχείρησης. Τελικός στόχος βέβαια είναι η μείωση του κόστους των διαδικασιών, από την παραλαβή ενός προϊόντος έως την παράδοσή του στον τελικό αποδέκτη, επιτυγχάνοντας παράλληλα το υψηλότερο δυνατόν επίπεδο εξυπηρέτησης. Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση και η εξοικείωση των στελεχών των επιχειρήσεων, στις αρχές της σύγχρονης και ορθολογικής διαχείρισης των Logistics.

Το παρόν μάθημα απευθύνεται για όσους χρειάζονται μια βασική εισαγωγή στα Logistics, και ειδικότερα στα άτομα που εργάζονται ή πρόκειται να αρχίσουν να εργάζονται στον χώρο των Logistics, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και την ανάπτυξη των τομέων: διαχείριση αποθεμάτων, προμηθειών, αποθηκών, Δικτύων Διανομής και γενικότερα με τομείς που σχετίζονται με τη ροή των υλικών. Ταυτόχρονα απευθύνεται και σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ένα ευρύ γνωσιακό υπόβαθρο, προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν στην εργασία τους ή να επιδιώξουν επαγγελματική πιστοποίηση στη διοίκηση των Logistics.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Καμία προηγούμενη γνώση δεν είναι απαραίτητη, αλλά είναι χρήσιμη μια μικρή επαγγελματική εμπειρία.

Διάρκεια - Αιτήσεις

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 2 μήνες (8 εβδομάδες). Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 15 Οκτωβρίου, μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος elearning.xrh.unipi.gr, ενώ τα μαθήματα ξεκινούν 20 Οκτωβρίου.

Το Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς λειτουργεί με επιτυχία για 7η συνεχή χρονιά και είναι σχεδιασμένο να καλύψει πλήρως τις σημερινές αυξημένες πρακτικές απαιτήσεις του εργαζόμενου, του φοιτητή και των επιχειρήσεων. Έχει εκπαιδεύσει περίπου 4.500 άτομα, έχει επιλεγεί από 100 και άνω επιχειρήσεις για την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού τους και ανταποκρίνεται με επιτυχία στις προσδοκίες των εκπαιδευομένων του όπως καταδεικνύουν οι υψηλοί δείκτες ικανοποίησης των αξιολογήσεων.

Το Πρόγραμμα Σπουδών αποτελείται πάνω από 70 εξειδικευμένα μαθήματα που συνδέουν θεωρία και πράξη και συνεχώς εμπλουτίζεται προσαρμοζόμενο στις ανάγκες των συμμετεχόντων. Το υλικό των μαθημάτων επικαιροποιείται και προστίθενται νέα καλύπτοντας την ανάγκη για διαρκή αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ατόμων, ώστε να ανταπεξέρχονται στο σημερινό, σύγχρονο και ιδιαίτερα απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον.

Ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει α) σεμινάρια ασύγχρονης εκπαίδευσης- παρακολούθηση από οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή β) επαγγελματικά σεμινάρια κατάρτισης – παρακολούθηση σε αίθουσα ή on line με χρήση τεχνολογίας σύγχρονης εκπαίδευσης.

Στα ήδη μειωμένα δίδακτρα χορηγούνται ειδικές εκπτώσεις σε ανέργους, πολύτεκνους (τρίτεκνους), ΑμεΑ, αποφοίτους ή φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και συμμετέχοντες που έχουν παρακολουθήσει κάποιο μάθημα προηγούμενου κύκλου ή θα παρακολουθήσουν ταυτόχρονα τουλάχιστον δύο μαθήματα. Τέλος το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα μεταφοράς εκπαιδευόμενου σε επόμενη περίοδο του ίδιου μαθήματος και συμμετοχή σε επόμενη εξέταση χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Τμήματος έχει πιστοποιηθεί από την TUV Austria Hellas σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001:2008 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει (Νο.:01012153).

Πηγή: epixeiro.gr