2 Μεταπτυχιακές υποτροφίες 2014-2015 από το Χριστοδουλάκειο Ίδρυμα
15/10/2014 Υποτροφίες  
2 Μεταπτυχιακές υποτροφίες 2014-2015 από το Χριστοδουλάκειο Ίδρυμα

To «Χριστοδουλάκειο Ίδρυμα – Οίκος Καλύμνιας Σπουδάστριας» προκηρύσσει 2 (δύο) υποτροφίες με επιλογή για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 για μεταπτυχιακές σπουδές στην ημεδαπή ή το εξωτερικό σε διακεκριμένες πτυχιούχους Ελληνίδες τμημάτων ή σχολών ΑΕΙ της χώρας μας, ηλικίας μέχρι 30 ετών, χαμηλών εισοδημάτων και με καταγωγή κατά προτεραιότητα Κάλυμνο – Δωδεκάνησα.

Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 500,00 ευρώ και είναι διάρκειας ενός ή δύο ετών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έως τις 15/11/2014.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210-6726095 και 6934390282.

Πηγή: neolaia.gr