Θέση εργασίας στην εταιρεία SPEEDEX
19/10/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας στην εταιρεία SPEEDEX

Η εταιρία SPEEDEX Α.Ε. με πρωταγωνιστικό ρόλο στον κλάδο των ταχυμεταφορών, στα πλαίσια της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού της ζητά:

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κύρια αρμοδιότητα του θα είναι η διαπραγμάτευση και επίτευξη εμπορικών συμφωνιών, η επίτευξη στόχων πωλήσεων και κερδοφορίας στην περιοχή ευθύνης του και η διατήρηση μακροχρόνιων και αποδοτικών σχέσεων συνεργασίας.

Ο κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος για:

1. Tην ανάπτυξη πελατολογίου στην περιοχή ευθύνης του.
2. Την προώθηση των υπηρεσιών της Εταιρείας σε νέους και υφιστάμενους πελάτες, με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών τους και την επίτευξη του στόχου πωλήσεων.
3. Την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εξυπηρέτησης με σκοπό την διατήρηση, την ανάπτυξη και διεύρυνση του πελατολογίου.
4. Τη συνεχή ενημέρωση για όλες τις υπηρεσίες της Εταιρείας με στόχο την πώληση και την προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες του πελάτη.
5. Την εφαρμογή της Εμπορικής και Πιστωτικής πολιτικής.
6. Την παρακολούθηση των εξελίξεων της αγοράς και των ενεργειών του ανταγωνισμού
7. Την διατήρηση άριστης σχέσης των πελατών και των συνεργατών με την εταιρία.

Απαραίτητα Προσόντα:

1. Πτυχίο ΑΕΙ -ΤΕΙ
2. Τουλάχιστον 2 έτη προϋπηρεσία στον χώρο των πωλήσεων κατά προτίμηση στην Παροχή Υπηρεσιών.
3. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
4. Πολύ καλή γνώση MS Office
5. Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
6. Οργανωτικό και Ομαδικό Πνεύμα

Η εταιρία προσφέρει:

1. Αποδοχές αναλόγως προσόντων
2. Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση
3. Συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@speedex.gr

Πηγή: proson.gr