Θέση εργασίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
31/10/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων και Γραφικών (ΕΤΠΓ) του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (ΤΕΠ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ) συμμετέχει σε εθνικά, ευρωπαϊκά (πχ i-Treasures) και βιομηχανικά προγράμματα που στοχεύουν μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη διαδικτυακών πλατφορμών.

Στόχος των ερευνών αυτών είναι η ανάπτυξη τεχνολογικών πρωτοτύπων για την ανάλυση και τη μοντελοποίηση ανθρώπινης γνώσης εξαγώμενης από σήμα. Πιο συγκεκριμένα, το ΕΤΠΓ συνεισφέρει στην ανάπτυξη τεχνολογικών πρωτοτύπων για την ανάλυση και τη μοντελοποίηση ανθρώπινης γνώσης αλλά και τη μετάδοσή της στις νέες γενιές μέσω τεχνικών αισθητηριοκινητικής ηλεκτρονικής μάθησης.

Το ΕΤΠΓ προσλαμβάνει προγραμματιστή με σύμβαση ανάθεσης έργου μέχρι 30 Απριλίου 2015. Υπάρχει ενδεχόμενο επέκτασης της σύμβασης.

Απαιτούμενες δεξιότητες:

Πτυχίο ή μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών από ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Η/Υ ή συναφές με τα παρακάτω προσόντα:

  • Εξαιρετικές γνώσεις στον προγραμματισμό: PHP (κυρίως), HTML/CSS, Java και C++
  • Καλή προγραμματιστική εμπειρία σε Content Management Systems, πχ Moodle, Drupal κλπ..
  • Η προγραμματιστική εμπειρία αισθητήρων ανίχνευσης κίνησης ή όρασης η/υ θα ήταν επιπλέον προσόν
  • Πολύ καλή γνώση αγγλικών για τη συγγραφή τεχνικών αναφορών
  • Καλη επικοινωνιακή σχέση με τους συνεργάτες της ομάδας αλλά και άλλων ομάδων του εξωτερικού καθώς και δεξιότητες στην παρουσίαση της δουλειάς του.


Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο καθώς και στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.multimedia.uom.gr/

Πηγή: career.duth.gr