Θέση εργασίας στην εταιρεία Ελίν Βιοκαύσιμα
5/11/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας στην εταιρεία Ελίν Βιοκαύσιμα

Η ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

ΖΗΤΑ

Στέλεχος Λογιστηρίου

με έδρα την Κηφισιά

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης
  • Μεταπτυχιακό
  • 1 – 4 χρόνια εμπειρία σε ανάλογη θέση
  • Καλή γνώση Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής
  • Πολύ καλή γνώση excel, word, power point
  • Άριστη γνώση Αγγλικών
  • Αναλυτική σκέψη
  • Ικανότητα συνεργασίας - ομαδικό πνεύμα

Επιθυμητά προσόντα:

  • Προυπηρεσία σε βιομηχανική μονάδα


Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, με e-mail, με θέμα «Finance_bio_2014», στην διεύθυνση [Για να στείλετε τo βιογραφικό σας κάντε κλικ εδώ] .
Παρακαλούμε το βιογραφικό να είναι σε αρχείο word, με τον ακόλουθο τύπο ονομασίας: «cv_finance_epitheto_onoma.doc».