Πανελλαδική πολυήμερη Εκδήλωση Καινοτομίας: INNOVATION FORUM 2014
10/11/2014 Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προγράμματα  
Πανελλαδική πολυήμερη Εκδήλωση Καινοτομίας: INNOVATION FORUM 2014

Η Εκδήλωση περιλαμβάνει Έκθεση Καινοτομίας και Design (Exhibition), Ημερίδες για θέματα Καινοτομίας (Workshops) και Συνέδριο Καινοτομίας (Conference).

Έχει ως σκοπό να συγκεντρώσει στον ίδιο εκθεσιακό χώρο όλους τους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς που εμπλέκονται στην όλη τη διαδικασία παραγωγής νέων τεχνολογιών και καινοτομίας.

Συγκεκριμένα, έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν οι κρατικοί και ιδιωτικοί Φορείς, Υποστήριξης Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνολογίας, Χρηματοδότησης, Έρευνας & Τεχνολογίας/Καινοτομίας, Παροχής Υπηρεσιών.

Κύριος στόχος του INNOVATION FORUM 2014 ( www.greekinnovationforum.eu) είναι η συνέργεια των παραπάνω κρατικών και ιδιωτικών φορέων.

Μέχρι σήμερα το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), οΟργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), το Enterprise Europe Network - Hellas (ΕΕΝ - Hellas), τοΕθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ (ΑΖΚ ΑΕ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ «Δ») και το Thessaloniki Smart Up Innovation Hub (ThessmartINNOHUB) υποστηρίζουν το INNOVATION FORUM και θα συμμετέχουν ενεργά στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις.

Το INNOVATION FORUM 2014 έχει συμπεριληφθεί στις Εκδηλώσεις Business Angels Week που διοργανώνονται κάθε χρόνο ταυτόχρονα σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική.