Τρεις (3) Μεταπτυχιακές Υποτροφίες για το 2015 από το University of Edinburgh, UK
17/11/2014 Υποτροφίες  
Τρεις (3) Μεταπτυχιακές Υποτροφίες για το 2015 από το University of Edinburgh, UK

If you would like to study in University of Edinburgh, United Kingdom and pursue Full Time Masters Program in Engineering you can avail School of Engineering International Masters Scholarship which is being offered by The School of Engineering.

This is a Masters Program Merit Based Scholarship and students are eligible from International Student to apply for the same.

This Scholarship will Offer you £3,000 for 1 Year.

Application deadline is April 1, 2015

Further details: http://www.scholarshipstimes.com


Πηγή: career.duth.gr