Θέση εργασίας στην εταιρεία Creta Farms
19/11/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας στην εταιρεία Creta Farms

Εδώ και 30 χρόνια, όλοι εμείς στην Creta Farms με πάθος για τη δουλειά μας & αγάπη για την εταιρία έχουμε ένα κοινό όραμά να βοηθούμε τον κόσμο να ζει και να τρέφεται καλύτερα προσφέροντας προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας και απαράμιλλης νοστιμιάς. Με τον τρόπο αυτό ωθούμε την Creta Farms σε μία δυναμικά ανοδική πορεία η οποία ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα και αισθανόμαστε υπερήφανοι που η ισχυρή παρουσία και οι συνεργασίες της στις διεθνείς αγορές, ενισχύουν το προφίλ της ελληνικής επιχειρηματικότητας παγκοσμίως. Η CRETA FARMS μία από τις δυναμικότερες Εταιρείες στο χώρο των αλλαντικών, ζητά να ενισχύσει την ομάδα πωλήσεων και να προσλάβει:

Project Manager & Buyer με έδρα το Ρέθυμνο, Κρήτης: (CODE: PM_1114)

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Project Management & Διαχείριση Προμήθειας Εμπορευμάτων
 • Διαχείριση Προμήθειας Food & Feed Ingredients
 • Market & Business Analysis - Οργανωτική Υποστήριξη


Απαραίτητα Προσόντα:

 • Κάτοχος πτυχίου/διπλώματος ΑΕΙ/ΤΕΙ με έμφαση στον κλάδο τροφίμων (π.χ. χημικού, γεωπόνου, χημικού μηχανικού, επιστήμης & τεχνολογίας τροφίμων, κτηνίατρου)
 • Μεταπτυχιακός τίτλος Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA ή ανάλογος) θα θεωρηθεί ιδιαίτερο προσόν
 • Εργασιακή εμπειρία key aτουλάχιστον 3 – 5 ετη (π.χ. σε business development, key account management, purchasing, intl. project management στον κλάδο τροφίμων
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ και πληροφορικών συστημάτων (MS Office: XL & PP proficiency, χειρισμός SAP MM θα αξιολογηθεί ως ιδιαίτερο προσόν)
 • Άριστη γνώση Αγγλικών. Γνώση επιπρόσθετης ξένης γλώσσας (ιδιαίτερα Γερμανικά αλλά όχι μόνο) θα θεωρηθεί ιδιαίτερο προσόν (γραπτό και προφορικό λόγο)
 • Ισχυρή επικοινωνιακή και διαπραγματευτική ικανότητα.
 • Πνεύμα συνεργασίας ,ομαδικότητας και ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης.
 • Αναλυτική σκέψη και ικανότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης προβλημάτων.
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου.
 • Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρωμένες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.


Προϋπόθεση : Δυνατότητα μετεγκατάστασης στο Ρέθυμνo

Η Εταιρεία προσφέρει:

 • Σύγχρονο & δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχή υποστήριξη, ανάπτυξη και εκπαίδευση
 • Προοπτικές εξέλιξης σύμφωνα με ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης


Λήξη υποβολής βιογραφικών: Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014

Πηγή: careerinprogress.gr