Διετές πρόγραμμα Υποτροφιών 2014-2015 για φοιτητές από όλο τον κόσμο από το Facebook
24/11/2014 Υποτροφίες  
Διετές πρόγραμμα Υποτροφιών 2014-2015 για φοιτητές από όλο τον κόσμο από το Facebook

Το διετείς πρόγραμμα υποτροφιών που ανακοίνωσε τo Facebook ότι θα χορηγήσει είναι ανοικτό για φοιτητές από όλο τον κόσμο, που εκπονούν το διδακτορικό τους στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

 • Architecture
 • Computer Vision
 • Data Mining
 • Databases
 • Distributed Systems
 • Economics and Computation
 • Human-Computer Interaction & Social Computing
 • Machine Learning
 • Natural Language Processing
 • Networking & Operating Systems
 • Programming Languages & Compilers
 • Security & Privacy
 • Software Engineering


Αίτηση μπορούν να υποβάλουν φοιτητές από όλο τον κόσμο, και οι επιτυχόντες θα λάβουν:

 • Υποτροφία που θα καλύπτει τα δίδακτρα τους για περίοδο 2 ετών.
 • 37.000 δολάρια ετησίως.


Ωστόσο οι επιλεχόντες θα έχουν την ευκαιρία παρουσιάσουν την έρευνα τους στα κεντρικά γραφεία του Facebook με όλα τα έξοδα πληρωμένα καθώς τη δυνατότητα αμειβόμενης πρακτικής άσκησης.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 6/01/2015

Περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της υποτροφίας: https://www.facebook.com/fellowship .