Θέση εργασίας στο Πλαίσιο
27/11/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας στο Πλαίσιο

Γραμματέας Διεύθυνσης

O/H κάτοχος της θέσης θα έχει ως κύριες αρμοδιότητες τη διαχείριση κλήσεων και αλληλογραφίας, την αρχειοθέτηση, τον προγραμματισμό συναντήσεων και γενικότερα την αποτελεσματική κάλυψη της γραμματειακής υποστήριξης.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση (έως τρία χρόνια)
 • Πανεπιστημιακές σπουδές ή σπουδές γραμματειακής υποστήριξης
 • Άριστη χρήση Η/Υ, εφαρμογών MS - Office (excel, word, PowerPoint, Outlook, Internet)
 • Άριστος χειρισμός Ελληνικού και Αγγλικού γραπτού και προφορικού λόγου
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία
 • Οργανωτική ικανότητα, ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων.
 • Ικανότητα εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον εργασίας


Εμείς προσφέρουμε:

 • Ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Διαρκή Εκπαίδευση
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ευκαιρίες εξέλιξης


Apply