Θέσεις εργασίας σε Τεχνικές Εταιρείες
2/12/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέσεις εργασίας σε Τεχνικές Εταιρείες

1. Ζητείται αρχιτέκτονας για μόνιμη εργασία στην Κέρκυρα σε τεχνικό γραφείο. Απαραίτητα προσόντα αποτελούν η εμπειρία σχεδίασης σε Αutocad, η γνώση βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας και έκδοσης αδειών δόμησης. Επιθυμητά η ικανότητα εκπόνησης μελέτης ΚΕΝΑΚ, η χρήση Archicad, Photoshop. Αποστολή βιογραφικού στο mvaraggoulis@teemail.gr, τηλ 6974012421.

2. Αρχιτεκτονικό γραφείο στο Μαρούσι ζητά άμεσα σχεδιαστή/ρια για συνεργασία μερικής απασχόλησης, με πολύ καλή γνώση 2D/3D προγραμμάτων και Photoshop. Απαραίτητη η 3ετής προϋπηρεσία. Αποστολή βιογραφικών jobs@m-agiostratitis.gr

3. Τεχνική Εταιρεία αναζητά Πολιτικό Μηχανικό με εμπειρία σε προμετρήσεις και κοστολογήσεις τεχνικών και κτιριακών έργων (συμβατικών και μεταλλικών), πολύ καλή γνώση AutoCAD, άριστη γνώση αγγλικών και Ms Office (Excel, Word, Project). Αποστολή βιογραφικών info@whitestone.gr

4. Τεχνική εταιρεία αναζητά Πολιτικό Μηχανικό για άμεση στελέχωση εργοταξιακής ομάδας στο εξωτερικό. Απαραίτητη εργοταξιακή εμπειρία σε κατασκευή αιολικών πάρκων, άπταιστη γνώση Αγγλικής γραπτώς και προφορικώς. Εμπειρία εργασίας στο εξωτερικό θα συνεκτιμηθεί. Αποστολή βιογραφικών info@prenecon.com

5. Κατασκευαστική εταιρεία αναζητά για το μελετητικό τμήμα Μηχανολόγο Μηχανικό Εγκαταστάσεων, με τουλάχιστον 15ετή εμπειρία σε μελέτη μεγάλων κτιριακών έργων. Για πληροφορίες και βιογραφικά, στείλτε email στο: arisandriopoulos@gmail.com

6. Κατασκευαστική εταιρεία αναζητά για το μελετητικό της τμήμα Πολιτικό Μηχανικό-Δομοστατικό με τουλάχιστον 15ετή εμπειρία σε μελέτη μεγάλων κτιριακών έργων. Για πληροφορίες και βιογραφικά, στείλτε email στο: arisandriopoulos@gmail.com

7. Η Εταιρεία Uniglass E.Π.Ε ζητά Υπομηχανικό απόφοιτο/η τμήματος δομικών έργων υποδομής. Με εμπειρία σε μελέτη και σχεδιασμό οδικών έργων. Απαραίτητη πολύ καλή γνώση Autocad, αγγλικής γλώσσας, ιταλικής (θα θεωρηθεί ως προσόν), δίπλωμα οδήγησης, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά : xagorari@uniglass.gr

8. Διπλωματούχος ηλεκτρολόγος ή μηχανολόγος μηχανικός, ζητείται από τεχνική εταιρεία, απαραίτητη προϋπόθεση άριστη γνώση Αγγλικών, θα εκτιμηθεί η γνώση Ιταλικών ή Γαλλικών, αποστολή βιογραφικού, sales@vpower.gr, τηλ. 6988125695

9. Τεχνική εταιρία με έδρα την Τήνο προσφέρει εργασία σε Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα με 10ετή εμπειρία. Επιθυμητή γνώση πολεοδομικών θεμάτων και εμπειρία σε ιδιωτικά και δημόσια έργα, ΓΟΚ, ΝΟΚ, ρυθμίσεις αυθαιρέτων. Αποστολή βιογραφικών: info@apsalti.gr

10. Η εταιρεία Tetragon ΕΠΕ, ζητά άτομο με σπουδές και εμπειρία στην επίβλεψη έργων μουσείων, εκθεσιακών χώρων και καταστημάτων. Η υποβολή βιογραφικών γίνεται ηλεκτρονικά: info@tetragon.gr

11. Ζητείται Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός για εργασία εντός εργοταξίου. Καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ απαραίτητα. Αποστολή βιογραφικών στο email: alfapi@otenet.gr

12. Ελληνική κατασκευαστική εταιρεία η οποία υλοποίει κτιριακά έργα στην Γερμανία, ζητά για άμεση στελέχωση εργοταξίου της στην Γερμανία Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό (ΑΕΙ). Απαραίτητα: εργοταξιακή εμπειρία σε κτηριακά έργα στην Γερμανία τουλάχιστον 5 ετών, γνώση AUTOCAD, OFFICE , γνώση της γερμανικής γλωσσάς. gsm@arxikon.gr

13. Ελληνική κατασκευαστική εταιρεία η οποία υλοποιεί κτιριακά έργα στην Γερμανία, ζητά για άμεση στελέχωση εργοταξίου της στην Γερμανία Πολιτικό Μηχανικό (ΑΕΙ). Απαραίτητα: εργοταξιακή εμπειρία σε κτηριακά έργα στην Γερμανία τουλάχιστον 5 ετών, γνώση AUTOCAD, OFFICE, γνώση της γερμανικής γλωσσάς. Αποστολή βιογραφικών : gsm@arxikon.gr

14. Εργοληπτική εταιρεία ζητά για άμεση πρόσληψη Πολιτικό Μηχανικό-Εργοταξιάρχη για έργο αποχέτευσης στο Ν. Χανίων. Απαραίτητη 6ετης τουλάχιστον εμπειρία σε επίβλεψη και κατασκευή δημοσίων έργων. Πληροφορίες τηλ 2821027153. Αποστολή βιογραφικών tomes@otenet.gr

15. Ζητείται Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος μηχανικός με γνώσεις βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, από εταιρεία που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, αποστολή βιογραφικών στο e-mail : mtsoni@dosenergy.gr

16. Τεχνική εταιρεία με έδρα στην Αθήνα και δραστηριότητα σε όλη την Ελλάδα ζητά για μόνιμη συνεργασία πολιτικούς μηχανικούς με ελάχιστη 5ετη εμπειρία σε δημόσια έργα. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα εμπειρία σε έργα υδραυλικών και οδοποιίας. FAX 210 8829575, gdioc@tee.gr

17. Ζητείται Προγραμματιστής από τεχνική εταιρεία για την ανάπτυξη λογισμικού και υποστήριξη χρήσης, απόφοιτος πληροφορικής με εμπειρία σε MSSQL server και Php, Javascript. Εμπειρία σε system and network administration επιθυμητή, βιογραφικά στο e-mail info@ergopraxis.gr

18. Ζητείται από Τεχνική Εταιρεία Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός για να απασχοληθεί σε οικοδομικό έργο στη Μυτιλήνη με αντικείμενο την επίβλεψη κατασκευής των Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου. Αποστολή βιογραφικού στο stoubos@ekter.gr

19. Ζητείται μηχανολόγος μηχανικός Π.Ε. για εργασία σε τεχνική εταιρεία με αντικείμενο μελέτες, επιβλέψεις και συντηρήσεις με τουλάχιστον 3 ετή εμπειρίας. Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών στο: info@niconltd.gr

20. Η MANAGEMENT FORCE ζητεί Πτυχιούχο Λογιστικής με σχετική εμπειρία σε λογιστήριο εταιρείας παροχής υπηρεσιών ή τεχνικής μελετητικής εταιρείας. Απαραίτητα Προσόντα: Καλή γνώση Αγγλικών (Β2) F:2106109786, E: info@mforsafety.com (Κωδ. ΛΟΓ-13)

21. Ζητείται Μηχανολόγος μηχανικός ή Μηχανικός περιβάλλοντος ή Μηχανικός Τ.Ε αντίστοιχης ειδικότητας από γραφείο μελετών στη Θεσσαλονίκη με εμπειρία απαραίτητα σε μελέτες πυρασφάλειας ,γνώσεις σε θέματα τεχνικού Η/Μ μελετών ΚΕΝΑΚ, επιθυμητή όχι απαραίτητη εμπειρία σε μελέτες διαχείρισης στερεών αποβλήτων, έκδοση αδειών λειτουργίας βιοτεχνιών Αποδοχές ανάλογες των προσόντων: email athsavvid@yahoo.gr FAX2310239995

Πηγή: career.duth.gr