Θέση εργασίας στην εταιρεία ΑΒ Βασιλόπουλος
9/12/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας στην εταιρεία ΑΒ Βασιλόπουλος

Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, είναι μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες στο χώρο εμπορίας τροφίμων, με 230 Super market, 14 Cash & Carry, 64 franchise καταστήματα και περισσότερους από 11.200 εργαζόμενους. Είναι μέλος του Ομίλου Delhaize, ο οποίος δραστηριοποιείται σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία με περισσότερα από 3.200 καταστήματα και 150.000 εργαζομένους.


Position Requirements

 • Συμμετέχει στην διαμόρφωση και παρακολουθεί την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων εντύπων και προωθητικών ενεργειών
 • Συμμετέχει στη διαδικασία ανάπτυξης νέων private label προϊόντων.
 • Συμμετέχει στην διαπραγμάτευση και υλοποίηση των συμφωνιών με τους προμηθευτές (έλεγχος συμφωνηθέντων τιμών προϊόντων, έλεγχος παραδόσεων ποσοτήτων από προμηθευτές), σε όλα τα στάδια εφαρμογής τους.
 • Συμμετέχει στη διαμόρφωση και παρακολουθεί την τήρηση της ποικιλίας καταστημάτων και πλανογραμμάτων.


Η θέση αναφέρεται στον Category manager.

Candidate Profile

 • Πτυχίο AEI στο Marketing ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Επιθυμητός Μεταπτυχιακός τίτλος.
 • Εμπειρία 1 – 3 χρόνια σε FMCG ή Product Management.
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ - MS Office.
 • Aριστη γνώση Αγγλικών.
 • Ικανότητες διαπραγμάτευσης.
 • Οργανωτικές και αναλυτικές ικανότητες.
 • Έφεση στην δημιουργικότητα και στην καινοτομία.


Remuneration

Η εταιρία προσφέρει πολύ ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, συνεχή εκπαίδευση, μεγάλες προοπτικές εξέλιξης, σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Contact Details

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές παρακαλούνται να υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα σημειώνοντας τον κωδικό θέσης «JCM14.2».


Αποστολή Βιογραφικού