Θέση εργασίας στη Ναυτεμπορική
17/12/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας στη Ναυτεμπορική

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της Στέλεχος οργάνωσης υπηρεσιών εκπαίδευσης

Απαραίτητα προσόντα:

  • Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση.
  • Πτυχίο ανώτατης σχολής.
  • Άριστη γνώση Αγγλικών.


Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η προϋπηρεσία με αντικείμενο την οργάνωση και διοίκηση Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Πληροφορίες