71 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα
11/11/2013 Ευκαιρίες Εργασίας  
71 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα

Παρακάτω παρουσιάζονται 71 θέσεις εργασίας σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος στον Ιδιωτικό τομέα οι οποίες κατηγοριοποιούνται ως εξής

  • Aγροτικής Ανάπτυξης - Τροφίμων (2 θέσεις)
  • Εκπαίδευση (1 θέση)
  • Μηχανικοί (4 θέσεις)
  • Νομικά (1 θέση)
  • Οικονομικά - Διοίκηση (13 θέσεις)
  • Πληροφορική (10 θέσεις)
  • Πωλήσεις - Ασφάλειες (15 θέσεις)
  • Τουριστικά Επαγγέλματα (7 θέσεις)
  • Υγεία - Φαρμακευτικά - Βιοεπιστήμες (3 θέσεις)
  • Υπόλοιπες Ειδικότητες (15 θέσεις)

Για να δείτε αναλυτικά τις θέσεις για κάθε τομέα επισκεφθείτε το link