Θέσεις εργασίας στην Σύζευξις Ατόμων και Γνώσεων
12/11/2013 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέσεις εργασίας στην Σύζευξις Ατόμων και Γνώσεων

Η Σύζευξις Ατόμων και Γνώσεων, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την προώθηση της γνώσης στον τομέα της ψυχικής υγείας, ζητά να προσλάβει 2 άτομα διοικητικό προσωπικό πλήρους απασχόλησης και εκπαιδευτές / εισηγητές σεμιναρίων και γενικότερα εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο εκπαιδευτικό αντικείμενο της ψυχικής υγείας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα και τυχόν εισαγωγικό σημείωμα αναφέροντας τον κωδικό θέσης (Δ2 και ΕΙΣ1 αντίστοιχα), αυστηρά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση career@syz.gr. Περαιτέρω πληροφορίες δίνονται αποκλειστικά μέσω του παραπάνω email.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι και Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το Link