Υποτροφία από το Κληροδότημα Αλτιναλμάζη για προπτυχιακές – μεταπτυχιακές σπουδές
19/12/2014 Υποτροφίες  
Υποτροφία από το Κληροδότημα Αλτιναλμάζη για προπτυχιακές – μεταπτυχιακές σπουδές

Το Κληροδότημα «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, στο κατάστημα της «Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.» και εκπροσωπείται νόμιμα, προκηρύσσει ότι κατόπιν επιλογής: Θα χορηγήσει μια (1) υποτροφία προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών σε πρωτοετείς φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 σε ένα νέο -α, εξακριβωμένης οικονομικής αδυναμίας επιμελή και με έφεση για ανώτερες σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στις θετικές σπουδές και δη στη μνήμη του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ.

Η επιλογή και ανακήρυξη του υποτρόφου θα γίνει χωρίς διαγωνισμό, δι” απευθείας εκλογής και πλην των ανωτέρω προϋποθέσεων, με βάση το βαθμό απολυτηρίου λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής, ο οποίος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον «λίαν καλώς».

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Ιανουάριος 23, 2015.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μάθετε στην ιστοσελίδα: http://www.career.tuc.gr/ .