1ο Διεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Καινοτομίας
25/4/2013 Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προγράμματα  
1ο Διεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Καινοτομίας

Η «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» και το «Γραφείο Καινοτομίας» του ΤΕΙ Ηπείρου διοργανώνουν το 1ο Διεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Καινοτομίας με θέμα «Προβλήματα και προοπτικές της καινοτομικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα σε σχέση με τον διεθνή χώρο».

Στόχοι: Η σύνδεση παιδείας με παραγωγή μέσω της καινοτομικής επιχειρηματικότητας. Απευθύνεται σε ερευνητές ακαδημαϊκού (ΤΕΙ και Πανεπιστημίων) και επιχειρησιακού χώρου (R &D).

Website : innovation-conference-epirus.blogspot.com

Ημερομηνία : 13-14/09/2013

Τόπος : ΤΕΙ Ηπείρου, Campus Κωστακιών, Άρτα

Κόστος : Η συμμετοχή, η διαμονή, η διατροφή (ένα πρόχειρο γεύμα στο διάλειμμα του συνεδρίου) και οι μετακινήσεις είναι δωρεάν για τους συνέδρους, των οποίων τα άρθρα θα επιλεγούν από την επιστημονική επιτροπή.

Θεματικές ενότητες:

  • Πληροφορικής
  • Οικονομικών επιστημών (και ειδικότερα σε χρηματοοικονομικά - λογιστικά)
  • Διοικητικών επιστημών (και ειδικότερα τουριστικών επιχειρήσεων και εφαρμογών ξένων γλωσσών στη διοίκηση και στο εμπόριο)
  • Γεωπονικών βιο-επιστημών (και ειδικότερα σε φυτικής - ζωικής παραγωγής, ιχθυοκομίας και ανθοκομίας – αρχιτεκτονικής τοπίου)
  • Επιστημών Υγείας (και ειδικότερα νοσηλευτικής, λογοθεραπείας και βρεφονηπιοκομίας)
  • Μουσικής (και ειδικότερα λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής)

Πρακτικά:

1. Όλα τα άρθρα που θα επιλεγούν από την επιστημονική επιτροπή (α΄ επιλογή) θα δημοσιευθούν στο τόμο των πρακτικών.

2. Επιλεγμένα άρθρα θα αξιοποιηθούν (β΄ επιλογή) για την έκδοση διδακτικού εγχειριδίου σε συνεργασία με αντίστοιχο εκδοτικό οίκο.

3. Επιλεγμένα άρθρα θα δημοσιευθούν μετά την οριστική τους διαμόρφωση (και αφού λάβουν την κατάλληλη μορφή λαμβανομένων υπ’ όψη των παρατηρήσεων και του διαλόγου κατά τη διάρκεια των συνεδριών: γ΄ επιλογή) στα διεθνή περιοδικά που δημοσιεύουν ήδη άρθρα ερευνών τους τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής.

4. Στο βαθμό που τα άρθρα περιέχουν καινοτομικές εφαρμογές και αποτελέσματα ερευνών ή προτάσεις εφαρμογής, θα επιδιωχθεί η αξιοποίησή τους από την παραγωγική βάση της περιοχής ή ευρύτερα, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς (: Επιμελητήρια της περιοχής, Διοικητικές και πολιτικές-οικονομικές αρχές με τις οποίες υπάρχει ήδη σχετική συνεργασία).

Οι ανωτέρω φορείς καθώς και επιχειρήσεις έχουν δείξει ενδιαφέρον συμμετοχής στο συνέδριο, όπου θα υπάρχει ειδική συνεδρία παρουσίασης καινοτομιών καθώς και έκθεση καινοτομικών προϊόντων και εφαρμογών.

Διαδικασία υποβολής περιλήψεων και εισηγήσεων και διαδικασία κρίσης

Υποβολή περιλήψεων : 30/05/2013

Υποβολή εισηγήσεων : 30/07/2013

Διεύθυνση: innovationofepirus@gmail.com

Περισσότερες πληροφορίες στο link