1ο Διεθνές Συνέδριο «για να ξαναφανταστούμε το σχολείο»
26/4/2013 Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προγράμματα  
1ο Διεθνές Συνέδριο «για να ξαναφανταστούμε το σχολείο»

Με δεδομένη την αυξανόμενη οικονομική και κοινωνική κρίση που εξελίσσεται στην Ευρώπη, η εκπαίδευση αντιμετωπίζει μία ανανεωμένη πρόκληση για μετασχηματισμό. Τα σημερινά σχολικά συστήματα στην Ευρώπη είναι αναγκαίο να κοιτάξουν πέρα από τη διδασκαλία που έχει στόχο την εξέταση, και να δημιουργήσουν τις συνθήκες ώστε οι νέοι να αναπτύξουν την κριτική σκέψη, τη δυναμική τους και την πεποίθηση ότι μπορούν να εμπλακούν στην κοινωνία με νέους τρόπους.

Τα παραπάνω αποτελούν μία σημαντική πρόκληση για όσους εργάζονται στον τομέα της εκπαίδευσης. Ωστόσο, η εκπαίδευση αυτή τη στιγμή ήδη παράγει, εφαρμόζει και υιοθετεί νέες ιδέες, αξίες, κριτικές απόψεις με έναν δυναμικό τρόπο και υπάρχει μια αυξανόμενη συναίνεση σχετικά με την ανάγκη και τη δυνατότητα για αλλαγή.

Το συνέδριο θα ανταποκριθεί σε αυτήν την πρόκληση χρησιμοποιώντας μια καινοτόμο διαδικασία∙ θα συζητήσει το αν, και πώς, το σχολείο μπορεί να αλλάξει και στη συνέχεια θα επιδιώξει να αναπτύξει βιώσιμα νέα μοντέλα για την εκπαίδευση δουλεύοντας συλλογικά ως ένας προσωρινός οργανισμός.

Το συνέδριο:

1.Θα αναλύσει ποιος είναι ο σύγχρονος σκοπός της σχολικής εκπαίδευσης

2.Θα συζητήσει τους ρόλους και τις αξίες που οι νέοι άνθρωποι μαθαίνουν κατά την διάρκεια της σχολικής φοίτησης

3.Θα εξετάσει την επίδραση της οικονομικής κρίσης του 2008 στην εκπαίδευση, και θα διερευνήσει το πως η τελευταία μπορεί να ανταποκριθεί.

4.Θα πραγματευθεί το πως οι νέοι μπορούν να εμπλακούν δημιουργικά στο να ξανά-οραματιστούν το σχολείο.

5.Θα μοιραστεί νέες ιδέες με σκοπό τον ξανά-οραματισμό του σχολείου.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στο πνεύμα του να καταστεί ικανός ο καθένας να αναλάβει τη συλλογική ευθύνη της σχολικής διαδικασίας, και να αποκτήσει μία φωνή στην αλλαγή της. Σε αυτό το πλαίσιο, το συνέδριο ενθαρρύνει συμμετοχές από μαθητές, γονείς και δασκάλους.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 28 και Σάββατο 29 Ιουνίου 2013.

Οι επίσημες γλώσσες του συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική και θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση καθ’ όλη τη διάρκειά του.

Περισσότερες πληροφορίες στο link