Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "Διοίκηση Ανώτατης Εκπαίδευσης" από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
23/12/2014 Μεταπτυχιακά Προγράμματα  
Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "Διοίκηση Ανώτατης Εκπαίδευσης" από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ανακοινώνεται ότι στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 το ανωτέρω Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι για το Πρόγραμμα μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Αναγκαιότητα και Σκοπιμότητα του Προγράμματος

Τα τελευταία χρόνια στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης και όχι μόνον, γίνονται πολλές συζητήσεις και αναπτύσσονται ιδιαίτεροι προβληματισμοί για θέματα που έχουν σχέση με την αξιολόγηση και την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου, για την αποδοτικότητα των διοικητικών υπηρεσιών της, για δείκτες μετρήσεών τους κ.ά. Παρότι στη χώρα μας η θεσμοθέτηση και εφαρμογή των ανωτέρω πρακτικών βρίσκεται στα πρώτα στάδια υλοποίησής τους, είναι βέβαιο, ότι στο προσεχές μέλλον τα θέματα αυτά θα απασχολήσουν έντονα και το χώρο της Διοίκησης των Υπηρεσιών Διοικητικής Υποστήριξης της Ανώτατης Εκπαίδευσής μας.

Σε μια εποχή όπου στο διεθνές περιβάλλον η διασφάλιση της ποιότητας στο χώρο της εκπαίδευσης αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη από τις ευκαιρίες- δράσεις για την καταγραφή και την αποτίμηση του έργου και της Ανώτατης Εκπαίδευσης, με στόχο τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση θεσμών της και για τη διαμόρφωση κατευθύνσεων ή άλλων στρατηγικών αναβάθμισης του παρεχόμενου εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου, η εξειδίκευση και στη χώρα μας, σε μεταπτυχιακό επίπεδο στελεχών διοίκησής της θα αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες συνιστώσες στην υλοποίηση της σκοποθεσίας αυτής.

Με το Πρόγραμμα αυτό, για πρώτη φορά στο χώρο των ελληνικών μεταπτυχιακών σπουδών προσεγγίζεται συστηματικά και διεπιστημονικά ο τομέας της Διοίκησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης, με στόχο την επαγγελματική εξειδίκευση ανώτερων – ανώτατων διευθυντικών στελεχών της σε θέματα διοίκησης – διαχείρισης των ανθρώπινων και υλικών (περιουσιακών, οικονομικών κ.ά) πόρων της.