Υποτροφίες 2015-2016 για μεταπτυχιακές σπουδές από το ΙΚΥ
23/12/2014 Υποτροφίες  
Υποτροφίες 2015-2016 για μεταπτυχιακές σπουδές από το ΙΚΥ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοίνωσε την χορήγηση 7 θέσεων υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, για την πραγματοποίηση σπουδών διδακτορικού επιπέδου στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας (Istituto Universitario Europeo – Firenze), στους τομείς των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών (Ιστορία και Πολιτισμός, Οικονομικές Επιστήμες, Νομικές Επιστήμες, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες).

Προφίλ Υποψηφίων

Οι υποψήφιοι του ΕΠΙ Φλωρεντίας δεν πρέπει να έχουν διατελέσει μεταπτυχιακοί υπότροφοι του ΙΚΥ στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Η διάρκεια της υποτροφίας που χορηγείται από το ΙΚΥ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στα τρία (3) έτη και εξαρτάται από το πρόγραμμα σπουδών και την επίδοση του υποτρόφου. Το τέταρτο έτος χρηματοδοτείται απ’ ευθείας από το ΕΠΙ Φλωρεντίας. 

Υποβολή Αιτήσεων 

Δείτε την πρόσκληση της υποβολής των αιτήσεων, που είναι μέχρι τις 31/1/2015.

Πληροφορίες 

Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις, την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, την διαδικασία και τα στάδια επιλογής παρέχονται από την σχετική Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.eui.eu/.

Νάγια Οικονομοπούλου (210 3726328, necono@iky.gr)

Νικολέτα Μαλατέστα (210 3726370, nmalatesta@iky.gr)